Lezersvraag: Mag ik illegalen huisvesten?

In de Bijbel staat dat ik de overheid moet gehoorzamen?

Vraag van een lezer: “Ik heb diverse keren ongedocumenteerde mensen in ons huis opgevangen. De Nederlandse staat behandelt hen namelijk verschrikkelijk en ze kunnen nergens heen. Dat vertelde ik bij een huisbezoek en toen zei de ouderling dat ik de overheid moet gehoorzamen en dus die ongedocumenteerden niet mag opvangen. Wat moet ik doen?”

Antwoord van Reinier Sonneveld:

Toen die ouderling zei dat je ‘de overheid moet gehoorzamen’, citeerde hij losjes uit Romeinen 13. Maar hij maakte een foutje.

Om een tekst beter te begrijpen, is het soms zinnig na te gaan wat er eigenlijk niet staat. Welnu, in Romeinen 13 staat niet dat ambtenaren en politici altijd gelijk hebben of dat God hen direct inspireert. Er staat niet dat de overheid in al haar onderdelen en details Gods wil volgt. Er staat wel dat God het huidige gezag in algemene zin heeft ‘ingesteld’, of anders gezegd, aangenomen.

Elke vergelijking gaat mank, maar je zou God kunnen vergelijken met de hoogste president: ook een president stelt medewerkers aan, maar die kunnen daarom nog steeds fouten maken. Of stel dat je een bibliotheekmedewerker bent: je zult regelmatig boeken aankopen en in de kast zetten waar je niets mee kunt of zelfs faliekant op tegen bent. Toch koop je ze aan, want ze horen erbij.

Burgerlijk ongehoorzaam
Er staat dan ook zelfs niet – anders dan die ouderling dacht – dat je de overheid moet gehoorzamen. Er staat dat je de overheidsorganen moet erkennen, en dat is wat anders. Je kunt ze ongehoorzaam zijn (bijvoorbeeld in Paulus’ tijd niet de keizer ‘Heer’ noemen) en tegelijk erkennen (bijvoorbeeld door de straf daarop te accepteren).

Als Jezus de tempel van Jeruzalem reinigt, blijft hij binnen de kaders die Paulus later geeft: hij doet bepaald niet wat de gezaghebbers graag zien, overtreedt een aantal fatsoensnormen en publieke regels, maar hij accepteert vervolgens ook de gevolgen van zijn provocerende actie. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Oskar Schindler in Kraków, Martin Luther King met zijn demonstraties, of de vroedvrouwen in Egypte; zij respecteerden de overheid, maar waren, zoals dat heet, burgerlijk ongehoorzaam.

Repliek
Om deze ouderling echt van repliek te dienen zijn twee andere 13de hoofdstukken in de Bijbel van belang. De eerste is Openbaring 13, de beroemde passage over het Beest. Dit wordt algemeen gezien als een symbool voor een ontspoorde overheid. En de ware gelovigen weigeren aan zijn eisen mee te werken, blijkt daar. Ze aanvaarden daarvoor de consequenties, maar ze houden hun geweten zuiver.

Het andere hoofdstuk 13 komt uit Hebreeën. Daar staat letterlijk dit:

“Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.”

Ik hoop dat iedere christen aan deze tekst denkt, als het verzoek komt om iemand te huisvesten die ongedocumenteerd is.

Foto: Mama Fatima, oud-Vluchtkerkbewoner, fantaseert over het huis van haar dromen. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons