Lezersvraag | “Ik kan niks met Jezus”

"Nergens was God zo dichtbij als in Jezus"

Vraag van een lezer: “God bestaat, dat geloof ik wel. En dat je na je dood naar de hemel gaat, dat lijkt me ook logisch. Maar Jezus… daar kan ik echt helemaal niks mee. Waar slaat Jezus nou op?”

Antwoord van Reinier Sonneveld:

In het Keltische christendom is er een mooie term: dunne plaats. Dat staat voor de plekken waar je voelt dat de hemel heel dichtbij is. Daar is de grens tussen hemel en aarde ‘dun’. Denk aan een heilige berg of een bijzonder altaar. Maar het geldt ook voor mensen. Sommige mensen stralen zoveel liefde uit, daar voel je dat de hemel heel dichtbij is. Deze mensen zijn ‘dunne plaatsen’.

Mensen als ‘dunne plaatsen’
Het is aangenaam om dichtbij zulke mensen te zijn of op zulke heilige plekken te zijn. Je merkt dat God daar dichtbij is en kunt op die plekken of via die mensen meer over hem ontdekken. Je kunt zo meer leren over liefde en hoe je met nare ervaringen omgaat. Dunne plaatsen geven daarom ook hoop. Want het kán dus blijkbaar, dat de hemel zo dichtbij komt, dat de liefde wint, dat God zo diep tot ons doordringt. En als het daar kan, kan het vast ook in ons leven.

Toch merk je dat dunne plaatsen altijd onder druk worden gezet en uiteindelijk ook falen. Iemand als, zeg, Nelson Mandela, Moeder Teresa of Martin Luther King, dat waren prachtige mensen, maar ze hielden het uiteindelijk niet vol. Ze hadden ook hun fouten en uiteindelijk werden ze ziek en ze stierven. De hemel kon de aarde niet helemaal naderen en trok zich telkens terug.

Jezus is de ‘dunste plaats’
Maar deze dunne plaatsen blijven wel telkens opkomen, overal, niet alleen als het ‘christelijk’ is. Ook iemand als Gandhi was een dunne plaats. Je kunt echter wel zeggen dat sommige plaatsen ‘dunner’ zijn dan andere. Daar is de hemel nog dichterbij. Daar laat God zich wel heel moeilijk wegduwen.

Het christendom zegt heel simpel dit: Jezus was van alle dunne plaatsen de allerdunste. Nergens was God zo dichtbij als in hem.

En dat betekent dat het mooie van de gewone dunne plaatsen bij hem in het kwadraat gelden. Bij bijzondere mensen kun je over God leren, maar bij Jezus het meest. Je kunt op veel plekken over de liefde iets ontdekken, maar bij Jezus het diepst. En daarom geeft hij ook het radicaalst hoop. Nergens was de liefde zozeer uitgedaagd als bij hem en won de liefde ook zo grandioos.

Waarin Jezus uniek is
Dat is het grote verschil met de andere dunne plaatsen: Jezus faalde uiteindelijk niet. Iedere ziel wordt uitgeprobeerd en zal uiteindelijk fouten maken. Ieder lichaam wordt beproefd en zal uiteindelijk ziek worden en sterven. Maar Jezus’ ziel werd tot het uiterste onder druk gezet en hij zondigde niet. En zijn lichaam werd totaal uitgeput, maar hij stond op uit de dood. Daarom was hij voor het eerst in de geschiedenis een dunne plaats die duurzaam was. Hier had de hemel zich eeuwig aan de aarde verbonden.

Dat is de betekenis van Jezus. Daarom doet hij ertoe. God kan overal dichtbij komen, maar christenen denken dat hij op een moment in de geschiedenis alles op alles zette en het meest dichtbij kwam. En daarom kunnen we overal wel Jezus-achtige dingen zien en daarvan genieten, maar genieten we nog het meest van Jezus: nergens hebben we zoveel God, zoveel liefde, zoveel hoop gemerkt. 


Heb je ook een vraag over God of de Bijbel? Stuur een berichtje naar de redactie van EO Geloven en we leggen 'em voor aan Reinier Sonneveld.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons