Kerken hebben haast met aanpak klimaatverandering

"Zorg voor schepping is kern van christelijk geloof"

in Geloven

Op 30 november 2015 vindt in Parijs de 21e internationale klimaatconferentie plaats onder leiding van de Verenigde Naties. De urgentie van het probleem van een mondiale klimaatverandering is groter dan ooit.

Wanneer de schepping, het leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, zeker wanneer het om de meest kwetsbaren gaat, is het aan de kerk om op te staan en te spreken in het publieke debat. 

Christelijk geluid

De kerken verenigd in de Raad van Kerken roepen de Nederlandse overheid daarom op om zich maximaal in te spannen om in internationaal verband tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen.
'De kerken vertolken in de maatschappelijke discussie over klimaatverandering een eigen geluid. Zorg voor de schepping en verantwoordelijkheid voor huidige en komende generaties maken deel uit van de kern van het christelijk geloof. 

Humaniteit

In het maatschappelijk debat, dat veelal vanuit het perspectief van de technologie of de economie wordt gevoerd, willen de kerken samen met andere organisaties het onmisbare morele en humanitaire gezichtspunt ter sprake brengen. Klimaatverandering is immers een moreel vraagstuk nu de schepping, het menselijk welzijn van huidige én toekomstige generaties en de humaniteit in het geding zijn. Humaniteit omvat voor ons de compassie met, het respect voor en verantwoordelijkheid voor heel de schepping, nu en later.' 

Bron: Raad van Kerken

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons