Kerkdienst SAIL stond stil bij dood bezoeker

Fred Omvlee: Unieke en laagdrempelige viering

in Christelijk Nieuws

Ondanks het overlijden van een bezoeker die vrijdagavond te water was geraakt, gaat het programma van Sail in Amsterdam zaterdag en zondag gewoon door. De traditie is dat op zondagmorgen een kerkdienst wordt gehouden voor de bemanningsleden van de schepen. Zo ook op SAIL Amsterdam 2015.

Op de slotdag van Sail Amsterdam 2015 vond zondag de traditionele 'Blessings of the Sails' plaats. Hierin werd de zegen gevraagd voor een behouden vaart: "Godspeed, fair winds and following seas". Al honderden jaren lang werken en wonen zeevarenden met verschillende religieuze achtergronden met elkaar op schepen.

Tijdens de interreligieuze Sail-kerkdienst die zondagochtend werd gehouden op het fregat Zr.Ms. De Ruyter, werd bij het overlijden van de 23-jarige man stilgestaan. Dominee Fred Omvlee stak een kaarsje aan ter nagedachtenis en wenste de familie en vrienden sterkte toe. Aansluitend zong het mannenkoor: "Nearer my God, to Thee'. 
Omvlee sloot de dienst af met gebed: "Goede God, wees met ons. Mensen met verdriet, met zorgen. Mensen met dankbaarheid. Wees met ons, kleine mensen, maar samen een grote mensheid. Zegen een ieder van ons. Amen."

Het is niet de eerste keer dat een bezoeker van Sail overlijdt. Tijdens de editie van 2005 overleed een man nadat hij letterlijk tussen wal en schip was terechtgekomen.

Blessing
De Blessing is bedoeld voor de bemanningen van de schepen én voor bezoekers. De viering wordt geleid door vlootpredikant Fred Omvlee. Ook is er medewerking van krijgsmachtrabbijn Menachem Sebbag, vloot-aalmoezenier Frank Kamp en koopvaardijpredikant Helene Perfors.

Fred Omvlee: 'Vanuit de traditie vindt er op de slotdag van Sail altijd een soort 'viering' plaats. De vorige keer was het in een tent op de kade. Ik werd benaderd door de organisatie van Sail om dit jaar na te denken over de invulling van deze traditionele viering. We hebben dit jaar gekozen voor een interreligieuze viering op het helidek van één van de mooiste marineschepen: de Zr. Ms. De Ruyter. Een unieke locatie!' 

De viering was gedeeltelijk Engelstalig en gedeeltelijk Nederlandstalig. Er was tijdens de viering muzikale medewerking van het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate uit Katwijk aan Zee en het koperkwintet van de Marinierskapel der Koninklijke Marine (MarV). 

Omvlee: 'Ik heb tijdens de viering gesproken over Jezus en de storm op het meer. Hier zit een mooie symboliek in. In ons leven kan het ook behoorlijk stormen, je kan zelfs in paniek zijn, maar we mogen geloven dat het uiteindelijk weer kalm wordt'.

Iedereen werd van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen. Omvlee: "Juist ook mensen die zelden of nooit naar de kerk gaan wilde ik graag uitnodigen. Het is een unieke kans om een laagdrempelige viering op het helidek van een marineschip bij te wonen."

Meer informatie: Sail | Blessings of the Sails

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons