Hulpverlenen draait om liefde

'Zonder liefde ebt het leven weg'

in Geloven

Ik voel me ongelukkig als ik niet kan liefhebben! Toch zijn er van die dagen dat je beheerst wordt door andere zaken of belemmerende bijbedoelingen. Zonder liefde ebt het leven weg. Het wordt een ding. Mensen worden zaken. Kwetsbare mensen hebben daar een gevoelige antenne voor: "Houd je van me? Geef je om me? Of moet er gescoord worden?"

Het Grote Gebod houdt me veel bezig: ‘God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf’. In het Grote Gebod schuilt een groot geheim. Als we God liefhebben boven alles, beweegt Zijn liefde door ons. ‘Zijn liefde wekt liefde in mij op'. 

Pijnlijke ontmoeting
Als Jezus na zijn opstanding die pijnlijke ontmoeting heeft met Petrus, is er maar een vraag van belang: ‘Heb je me lief’. Met minder gaat het niet. Naast ons verstand en onze kracht, wordt ook ons hart gevraagd. ‘Heb je me lief’, de rest komt wel. Natuurlijk komt de rest. Als je liefhebt wil je weten en kennen. Alles wil je weten. Het bèste wil je geven.

Professioneel hulpverlenen is: hulpverlenen met liefde en kennis van zaken.
Zonder kennis van zaken gaat het niet, zonder liefde evenmin.  

Voorbeelden
We hebben voorgangers, voorbeelden. We staan op schouders van anderen, bijvoorbeeld op die van St. Franciscus. Schrijver Allard Pierson typeert Franciscus als iemand, ‘die de heilige dwaasheid had van lief te hebben, altoos lief te hebben en in het zedelijk kwaad een wonde te zien, slechts door den balsem dier onvermoeide liefde te genezen’.

Op het graf van ds. O.G.  Heldring, de onvermoeide bestrijder van de prostitutie in de negentiende eeuw staat te lezen ‘De liefde vergaat nimmermeer’.

De oprichter van Tot Heil des Volks, ds. Jan de Liefde - ik kan het niet helpen dat hij zo heet! - , heeft als spreuk op zijn graf: ‘Hij had ons volk lief en heeft ons de scholen gesticht’. 

Hoe blijf je in liefde
Hoe blijven we in de liefde? Telkens terug gaan naar de bron: God zoeken en Zijn liefde. Je laven aan het levende woord. Niet dat doen wat heel erg voor de hand ligt, namelijk jezelf zoeken. Ook niet met een boog om mensen in nood heen lopen. Maar met een open hart de ander tegemoet treden. De Barmhartige Samaritaan werd pas met ontferming bewogen toen hij dichterbij kwam.

Krijn de Jong

Krijn de Jong werkt freelance voor stichting Tot Heil des Volks. Jarenlang heeft Krijn in Amsterdam in de verslavingszorg gewerkt. Krijn is ook actief in het rondleiden van mensen in Amsterdam om hen met een bewogen hart anders te laten kijken naar de stad die hem zo dierbaar is.

Bekijk ook zijn videoblog over het grote geheim: liefhebben!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons