Godsdienstvrijheid Nepal op de tocht

"Regering wil hindoekoninkrijk van Nepal maken"

in Christelijk Nieuws

Na de verwoestende aardbevingen in Nepal, waarbij duizenden mensen om het leven kwamen, hebben vele christelijke organisaties en kerken van over de hele wereld hulp gestuurd om de getroffen Nepalezen voedsel en onderdak te bieden. De verbazing was daarom groot toen de regering van Nepal hierop reageerde door godsdienstvrijheid te verwijderen uit het ontwerp voor de nieuwe grondwet.

De Nepalese regering is al sinds de afschaffing van het hindoestaanse koningshuis in 2008 bezig met het maken van een nieuwe grondwet. Onlangs ontstond er echter onrust in het comité dat de grondwet moet samenstellen. De koningsgezinde partij RPP Nepal eiste dat Artikel 31, dat godsdienstvrijheid tot op zeker hoogte beschermt, gewijzigd moet worden. Als gevolg daarvan besloten de drie grootste politieke partijen om dit onderdeel dan maar helemaal te schrappen.  

Zorg
Nepalese minderheden hadden al eerder hun zorgen geuit over de vraag of Artikel 31 wel volledige godsdienstvrijheid zou bieden aan elke burger. De ontwerpwet bevatte namelijk een clausule waarin het de inwoners van Nepal verboden werd om zich te bekeren tot een andere religie. Een zelfde soort wet wordt in buurland India regelmatig gebruikt om voorgangers te arresteren en gebedsbijeenkomsten en bijbelstudies te verstoren.  

Hindoekoninkrijk 
Een christelijke advocaat uit Nepal waarmee Jubilee Campaign contact heeft, vreest dat de nieuwe grondwet binnenkort definitief wordt. ‘Op dit moment bekijkt de regering of er voldoende steun is om godsdienstvrijheid helemaal te schrappen. Ze willen van Nepal opnieuw een hindoekoninkrijk maken, waar zelfs geen ruimte zal zijn voor individuen om zich te bekeren tot een andere religie.’ Voor de ruim 400.000 christenen in Nepal betekent dit dat zij ernstig beperkt zullen worden in het belijden en praktiseren van hun geloof.  

Wanneer de antibekeringsclausule wordt opgenomen in de nieuwe grondwet, zal er maar weinig nodig zijn om iemand te arresteren op beschuldiging van ‘bekeringsactiviteiten’. Zelfs het bediscussiëren van andermans religie zal al strafbaar zijn, vrezen de Nepalese minderheden. Rapporten hebben aangetoond dat degenen die schuldig worden geacht aan het breken van de antibekeringswet veroordeeld kunnen worden tot vijf jaar gevangenisstraf of een boete van 50.000 Nepalese roepies (ongeveer 450 euro). Nepalese christenen roepen de overheid er daarom toe op om de godsdienstvrijheid in het land te handhaven.

Bron: JubileeCampaign / Foto: ANPfoto (Meisje uit Nepal)

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons