Eind september vergaat de wereld

Meerdere sekten zinspelen op Dag des Oordeels

in Christelijk Nieuws

Een tsunami, een meteoriet of een zwart gat: tussen 22 en 28 september zou deze wereld aan haar einde komen. Hoewel het Einde der Tijden vaker is voorspeld, is nu uitzonderlijk dat meerdere sekten het vergaan van de wereld in dezelfde periode voorspellen.

De verschillende groeperingen hebben wel allemaal hun eigen theorie over het einde van de wereld. Volgens De Wachters van de Nacht kunnen we een tsunami verwachten. Een andere sekte voorspelt dat een meteoriet op 24 september onze aarde treft. En de van oorsprong Nederlandse sekte River of Glory verwacht dat de aarde op 23 september zal veranderen doordat er iets misgaat in de deeltjesversneller die in Genève onder de grond ligt.

Bloedmanen
Bij meerdere andere groeperingen wordt volop gespeculeerd wordt volop gespeculeerd over 'bloedmanen': dat is de 'bloedrode' aanblik van de maan tijdens een maansverduistering. In de afgelopen anderhalf jaar kwam dat vier keer voor, waarvan de laatste op 28 september te zien is. Zo'n opeenvolging van maansverduisteringen wordt een een tetrade genoemd. Het opmerkelijke van deze tetrade zou zijn dat deze 'bloedmanen' steeds op Joodse feestdagen zijn verschenen. Eind september van dit jaar is het Joodse Loofhuttenfeest. Volgens sommige groeperingen verwijzen deze bloedmanen naar de bijbelse voorspellingen zoals in Handelingen 2:20 en Openbaringen 6:12. Volgens critici echter is een tetrade niet uitzonderlijk. Ook dat het op een Joodse feestdag valt is niet vreemd, aangezien die meestal vallen op Nieuwe Maan.

,,De tijd is nog kort, heel kort''

Aquila Deborah

River of Glory
De Nederlandse sekte River of Glory heeft zich voor een groot deel verplaatst naar het Griekse eiland Patmos (waar ook Johannes zijn visioenen gekregen heeft die in Openbaringen beschreven staan). Vorige maand kwam deze sekte nog in het nieuws omdat een sektelid haar dochter had ontvoerd naar Patmos. Inmiddels heeft de Griekse politie de kleuter bevrijd en weer terugbezorgd bij de pleegouders in Nederland. 
De Facebook-pagina van de sekte staat vol met waarschuwingen van Dorien Visser, een profetes van de sekte die zich sinds haar bekering Aquila Deborah laat noemen: "Enkel in zijn rivier ben je veilig (...) De tijd is nog kort, heel kort."

Dief
Het is opmerkelijk dat ook sekten die zich op de bijbel baseren zich wagen aan eindtijd-voorspellingen, en zelfs concrete data kunnen noemen dat Jezus weer terug komt om deze aarde te oordelen. Zei Jezus niet zelf dat Hij komt als een dief in de nacht en dat wij de tijd niet kunnen weten? Ook in brieven van Petrus en in Openbaringen wordt deze beeldspraak van de 'dief in de nacht' herhaald.
Toch zijn er gelovigen die daar anders over denken. Doordat wij verlicht zijn met de Geest, leven we niet meer in de nacht, zegt een Belgische website: "De dag des Heeren zal niet over ons komen als een dief in de nacht, wij zijn kinderen van het licht, met olie in onze lamp, Gods Geest Die in ons woont."

Sektesignaal
Op de website van Sektesignaal wordt gewaarschuwd voor misstanden in sekten. Vorige maand nog bracht deze organisatie (die gefinancierd wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie) een rapport uit over isolatie en uitbuiting binnen sekten. Vaak ontstaan deze misstanden doordat een schuldgevoel wordt aangewakkerd, dat sterker wordt als de oordeelsdag nadert.
Op de website van Sektesignaal kun je misstanden rond sekten melden.

Heb je vragen naar aanleiding van deze berichtgeving? Of maakt het je onzeker? Mail vrijblijvend naar doorpraten@eo.nl

Als je meer wilt lezen over de eindtijd, klik op de groene tag 'eindtijd'

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons