Bouwen aan een betere wereld

Een christelijk perspectief

in Geloven

Sommige christenen zetten zich volop in voor verbetering van de wereld. Anderen willen daar echter niet van weten, omdat "de wereld het domein is van de satan, totdat Jezus terugkomt". In hun visie zouden we ons beter afzijdig kunnen houden en alleen het evangelie verkondigen.

Eigenlijk is het vreemd als er gedacht wordt dat actie voor een betere wereld niet iets voor christenen is. Want in de geschiedenis van de kerk heeft dat juist vaak voorop gestaan. Al eeuwenlang is Gods liefde een inspiratiebron om (wereldwijd!) scholen te stichten, ziekenhuizen op te zetten en de armenzorg ter hand te nemen - ook in tijden waarin dat als overbodig werd beschouwd of zelfs als bedreigend voor iemands eigen positie in de wereld.
De manier waarop men dat deed, is altijd 'eigentijds' geweest. Wij zouden het nu dus anders doen dan toen. Natuurlijk zijn er ook fouten gemaakt. Maar toch ...

Rentmeesters
Als christenen geloven we dat God de mens heeft aangesteld als 'rentmeester', met als taak de aarde te beheren (Genesis 1:28). Het houdt in dat de aarde niet van ons is, maar van God. Wij zijn geroepen om namens God de aarde in goede staat te bewaren. De generaties na ons moeten ook op Gods mooie aarde kunnen leven en ervan genieten, totdat de mensheid de aarde uiteindelijk overgeeft aan God.
 Natuurlijk leven we ook ván de aarde, door te gebruiken wat zij voortbrengt: planten, dieren, grondstoffen. We mogen ze zó gebruiken dat zowel de mens als de aarde er wel bij vaart.

Perspectief
De actie van christenen voor een betere wereld staat in een bijzonder perspectief: het Koninkrijk van God. Het is Gods plan om eens de aarde te regeren en overal gerechtigheid en vrede brengen. Als wij ons inzetten voor gerechtigheid en welzijn, lopen we daar dus al een beetje op vooruit, alsof we willen zeggen: Zo zal het worden, maar dan nog mooier!

Vernieuwing
Het Koninkrijk dat we als christenen najagen en verwachten, zal bewoond worden door mensen die wedergeboren zijn. Niet de 'wetten' maar de mensen maken het bijzonder. Het zijn andere, veranderde, mensen. Mensen die een nieuw hart, een nieuw leven gevonden hebben. Mensen die lijken op hun Koning. Daarom zetten we ons in voor een rechtvaardiger wereld. Maar we willen ook vertellen hoe je die nieuwe wereld kunt binnengaan. Het één kan niet zonder het ander.

Kom in actie!
Er zijn heel wat manieren om je in te zetten voor een betere wereld. Allerlei organisaties hebben daarvoor manieren ontwikkeld, zowel christelijke als niet-christelijke. Wil je in actie komen? Zoek dan een manier waarbij zowel het doel als de middelen passen bij jouw hoogste ideaal. En eeh... kennen je mede-activisten jouw toekomstideaal?


Roeland Klein Haneveld, EO-Nazorg

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons