Unieke bijbel kunstwerken Vincent van Gogh

"De Bijbel, dat is Christus" Vincent van Gogh

in Mediatips

Vincent van Gogh was niet alleen vertrouwd met de Bijbel, hij worstelde er ook mee, vooral in zijn latere jaren. De figuur van Christus bleef voor hem 'de grote kunstenaar'. Ter gelegenheid van zijn 125ste sterfjaar verschijnt een unieke VanGoghbijbel, met daarin de complete NBV en 18 kunstwerken van de schilder.

Deze Van Goghbijbel qwordt door uitgever Jongbloed in een beperkte oplage uitgebracht, een echt collectors item dus. De 18 bijbelse voorstellingen van de meester zijn in kleur en daarbij bevat de speciale bijbel een artikel dat het thema Vincent van Gogh en zijn relatie tot de bijbel nader belicht.

Pietà en Lazarus
Onder de afbeeldingen is bijvoorbeeld de Pietà van Delacroix, de troostende omhelzing van Christus door moeder Maria, schildert hij na, waarbij de Jezusfiguur met zijn rode baard opvallend veel op de schilder lijkt. In De Opwekking van Lazarus is de hand van Rembrandt zichtbaar, maar Van Gogh heeft er zijn eigen invulling aan gegeven.

Vertrouwd
"Van Goghs vertrouwdheid met de bijbel blijkt zowel uit zijn oudste brieven als uit de latere correspondentie met zijn schildervriend Émile Bernard", aldus Van Gogh-kenner professor Anton Wessels. "Hij schrijft hem dat hij er goed aan zou doen de Bijbel te lezen."

‘De Bijbel, dat is Christus, want het Oude Testament leidt naar dat hoogtepunt.
Paulus en de evangelisten staan op de andere helling van de heilige berg.
Maar de troost van die zo droef stemmende Bijbel,
die onze wanhoop en verontwaardiging wekt,
die ons in ernst kwetst,
ons volledig van de wijs brengt door haar bekrompenheid en aanstekelijke dwaasheid –
de troost die zij bevat als een pit in een harde schil en bitter vruchtvlees,
dat is Christus.’

Vincent van Gogh in een brief aan vriend Émile Bernard

Dramaserie
Zowel in binnen- en buitenland is dit jaar uitgebreid aandacht voor de 125ste sterfdag van Vincent van Gogh.
Eerder al was bij de EO de miniserie Van Gogh: een huis voor Vincent te zien, met daarin het verhaal van deze omzwervingen, van de zoektocht van de schilder naar zijn 'thuis'.

Bron: NBG / Cartoon: Willem de Klerk

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons