Omstreden godsdienstwet in Rusland

Kerken moeten Russische Doema volledige inzage geven in boekhouding

in Christelijk Nieuws

De Russische Doema zet haar plannen voort voor invoering van een nieuwe, omstreden godsdienstwet, die alle erkende kerk- en geloofsgemeenschappen verplicht om volledige inzage te geven in de boekhouding en alle buitenlandse steun te melden.

Dat moet helpen om een duidelijk zicht te krijgen op financiering vanuit het buitenland. Moslimleiders in Rusland zeggen dat de wet kan helpen in de strijd tegen moslimextremistische organisaties. 
Maar de joodse gemeenschap en niet-orthodoxe kerkgemeenschappen zijn bijzonder kritisch. De pauselijke nuntius Giovanni Parravicini waarschuwt dat de wet de solidariteit en wederzijdse hulp tussen christenen over de grenzen heen aan banden wil leggen. "Die solidariteit kennen de christelijke kerken hier al van oudsher."

De katholieke hulporganisatie Renovabis, die kerken in Oost-Europa steunt, wijst erop dat de wet uitgaat van een fundamenteel wantrouwen ten aanzien van de Russische geloofsgemeenschappen. De evangelisch-lutherse aartsbisschop Dietrich Brauer noemt het naïef om op deze manier extremistische groepen aan banden te willen leggen. "Die groepen zijn uiteraard officieel niet als religieuze organisatie geregistreerd." 

Algemeen bestaat de indruk dat de Russische overheid op die manier slechts haar greep op de geloofsgemeenschappen wil versterken.

Bron: Kerknet/IKON

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons