'Laat verzoeningsprojecten geen politieke speelbal worden'

BLOG Deel 2 | Joël Voordewind vanuit Israël

in Christelijk Nieuws

In november 2014 nam de Tweede Kamer een voorstel van Joël Voordewind (ChristenUnie) aan om € 1 miljoen vrij te maken voor verzoeningsprojecten in Israël. Deze week reist Voordewind zelf door Israël om projecten te bezoeken waarin wordt gewerkt aan verzoening tussen Israëliërs en Palestijnen.

"Tijdens mijn reis door Israël en de Westelijke Jordaanoever kom ik veel mooie projecten tegen waar mensen soms keihard tegen de stroom in werken aan 'coëxistentie' (een vreedzaam samenleven van Joden en Palestijnen). Samenwerken aan verzoening is jammer genoeg niet altijd vanzelfsprekend. Na de Oslo-vredesakkoorden in 1993 was er aan beide zijden veel ruimte voor zogenaamde people-to-people-projecten waarbij coëxistentie/verzoening tussen beide groepen centraal stond. Nu, twintig jaar later, merk ik dat coëxistentie op sommige plekken een zeer beladen term is. 

Neem bijvoorbeeld de Palestijnse school in Oost-Jeruzalem die ik bezocht. Het liefst zou men de Arabische kinderen daar in contact brengen met Joodse leeftijdsgenootjes, maar dit wordt niet geaccepteerd door de ouders van de kinderen. Niet zozeer omdat de ouders dit zelf niet willen, maar omdat men bang is dat men als 'verrader' wordt gezien, omdat de Palestijnse Autoriteit een zogenaamde anti-normalisatiepolitiek met Israël voorstaat. Verzoeningsprojecten met Joden passen simpelweg niet in dit plaatje. De antisemitische uitspraken die op de Palestijnse staatstelevisie worden gedaan geven bovendien alleen maar meer voedingsbodem aan de haat jegens de Joden. Het schoolhoofd zoekt nu haar toevlucht tot het 'toevallig' ontmoeten van Joodse kinderen bij het bezoeken van het Israëlmuseum een paar kilometer verderop in West-Jeruzalem. Dit is helaas de trieste werkelijkheid. 

Anne Frank
Dat verzoening een prijs heeft, merkte ik ook bij Suleyman, een Palestijnse ex-strijder. Suleyman, die zich in zijn tienerjaren fel verzette tegen de aanwezigheid van Israëlische militairen op de Westelijke Jordaanoever, heeft tien jaar in een Israëlische gevangenis gezeten. Hij kwam tot inkeer toen hij in de gevangenis een film over de holocaust zag en na zijn vrijlating het Anne Frankhuis in Amsterdam bezocht. Sindsdien zweert hij geweld af en kiest hij samen met andere ex-strijders, zowel Israëlische als Palestijnse, voor een geweldloze strijd voor vrede: de Combatants for Peace. Toen de Combatants vorige zomer tijdens de Gaza-oorlog de straat op gingen om te demonstreren tegen het geweld van beide zijden, werden ze door zowel extremistische joden als linkse demonstranten belaagd. En onlangs werden Palestijnse vredesdemonstranten nog mishandeld door andere Palestijnen toen zij deelnamen aan de jaarlijkse 'Jeruzalem Hug'. 

Politieke speelbal
Ik hoop van harte dat deze dappere mensen volharden in hun gezamenlijke gesprekken en initiatieven. Wat mij betreft moeten we dan ook vanuit Nederland deze projecten blijven steunen en aanmoedigen. Ook om tegenwicht te bieden tegen de groeiende polarisatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict buiten Israël zelf. Zo krijgt de internationale beweging die oproept tot boycotten, desinvesteren en sancties (BDS) jegens Israël steeds meer voet aan de grond. Deze BDS-beweging wil voorkomen dat producten uit de nederzettingen op de westelijke Jordaanoever hun weg vinden naar het buitenland. Maar hun acties zijn koren op de molen van de tegenstanders van verzoening. Bovendien worden juist veel Palestijnen die werken in de fabrieken die deze producten produceren getroffen door de boycot. Laten we dus uit alle macht voorkomen dat de verzoeningsprojecten een politieke speelbal worden!"


Joël Voordewind

Lees hier de blog van Joël Voordewind van vorige week. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons