Jezus Messias in Limburg, Spanje èn India

Aaah, een sjpook! Nie benauwd voe me weze, kom mae!

in Geloven

Het evangelie bekend maken is bijna kinderspel nu het stripboek Jezus Messias online beschikbaar is in meer dan 70 verschillende vertalingen. Of het nou Fries, Zeeuws of Limburgs is, of exotischer talen als Spaans, Swahili of Papiamento: lees het goede nieuws in je eigen taal.

Tekenaar Willem de Vink en zijn vrouw Marian zien een droom in vervulling gaan met de wereldwijde vertalingen van het stripboek Jezus Messias èn de mogelijkheid om het volledige stripverhaal online in meer dan zeventig talen te lezen: "In Noord-India veroorzaakt het stripboek zelfs zoveel belangstelling voor Jezus dat er huiskerken ontstaan."

"Dit is precies waar ik van droomde"

Willem de Vink:

Ontroerend
"We zijn enorm dankbaar voor de zegen die God verspreidt. Het is ontroerend om kinderen en volwassenen in zoveel landen met een stripboek in handen te zien, of achter een laptop! We weten dat Jezus voor hen dichterbij komt en dat is het beste wat we ze kunnen geven. Dat is precies waar ik van droomde toen ik aan het stripboek begon."

"Plaatselijke predikanten in India zeggen dat de mensen het stripboek als een soort film ervaren. Ze zien de verhalen en raken er vertrouwd mee. Het is een belangrijke brug naar de bijbel. In Noord-India veroorzaakt het stripboek zoveel belangstelling voor Jezus dat er huiskerken ontstaan," aldus Willem.

Alle talen
Al jaren zet Wycliffe Bijbertalers zich in om het stripboek te vertalen en te verspreiden. Jezus Messias is bij uitstek geschikt als stimulans om te beginnen met bijbellezen. Wycliffe werkt daarom vooral in talen waar de bijbel pas is vertaald.

Eén van partners van Wycliffe is Sagar Thorat (29) uit India. Hij is betrokken bij de verspreiding van het Jezus Messias Stripboek in India en is momenteel in Nederland. Het Nederlands Dagblad sprak met hem over zijn riskante werk om in India het evangelie te verspreiden. Lees hier het volledige interview.

Uitwerking
Wycliffe werkt ook aan een fors project in de West-Afrikaanse landen Togo en Benin. Inmiddels zijn daar meer dan 13 vertalingen gerealiseerd. Een van de medewerkers studeerde aan een universiteit in de Verenigde Staten af op het gebruik van het stripboek in West-Afrika. Het effect ervan op de lokale bevolking is verbazingwekkend.

Een vertaalster vertelt: ‘Het stripboek wordt hier in de dorpen gebruikt op de zondagsschool. Het resultaat is goed merkbaar. Kinderen werden er door aangesproken en begonnen zich anders te gedragen. Ze werden gehoorzamer en beloofden niet meer te stelen. Onderwijzers op school merkten het verschil op. De openbare scholen hoorden hier van en ook zij zijn het boek gaan gebruiken, met het zelfde gevolg."

Bron: Wycliffe, WIllem de Vink

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons