Focus op discipelschap PKN-zending

"Concentratie op Christus brengt ons verder" zegt Jan-Maarten Goedhart

in Christelijk Nieuws

Ds. Jan-Maarten Goedhart (46) wordt projectleider van de missionaire trajecten van de IZB, de zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. "Ik ervaar het als leiding van de Geest dat we worden teruggebracht naar het kernwoord discipelschap, want hernieuwde concentratie op Christus kan ons verder brengen." Vanuit deze visie zal Goedhart aan de slag gaan.

Goedhart zal met zijn team intensief optrekken met kerkenraden en gemeenten om hen te begeleiden in de bezinning op actuele vragen rond discipelschap en missionair gemeente-zijn, meldt de IZB, de zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor het thema discipelschap. Er verschijnen boeken over het thema en er worden conferenties, symposia en cursussen aan gewijd. Jan-Maarten Goedhart is er van overtuigd dat dit geen hype is: "We staan nog maar aan het begin van de bezinning op dit thema."

Persoonlijk geloof
"De IZB stuitte in gespreksrondes met vertegenwoordigers uit gemeenten op een grote verlegenheid waar het gaat om de realiteit van Jezus Christus in het persoonlijke leven", aldus Goedhart. Tegelijkertijd signaleert hij "een diep verlangen om het persoonlijk geloof te verbinden met de alledaagse werkelijkheid en te delen met anderen. Het besef leeft breed dat er meer nodig is dan het zoeken van nieuwe vormen of het opstarten van nieuwe projecten. Er is geestelijke verdieping en vernieuwing nodig."

Bijzondere opdracht
De predikant begon zijn loopbaan negentien jaar geleden bij de IZB en stond aan de wieg van de Alpha-cursus in Nederland. Daarna werkte hij als predikant in Kudelstaart en in Spijkenisse. De afgelopen vijf jaar was Goedhart kerkplanter en toeruster in Peru in Lima, via de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Later was hij er ook docent Nieuwe Testament en Missiologie. Goedhart zal in het najaar officieel als predikant met bijzondere opdracht worden bevestigd.

Bron: Friesch Dagblad / foto: flickr

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons