6 vergissingen bij Bijbellezen (deel 2)

6 tips om de Bijbel tot z'n recht te laten komen

De Bijbel is een oude bundel uit een heel andere cultuur. Dat betekent dat veel Bijbellezers standaard een paar vergissingen maken, waardoor ze de betekenis scheef lezen of zelfs omgekeerd. Hier de 6 meest voorkomende fouten.

>> Bekijk ook tip 1 tot 3 voor Bijbelleestips.

4. God als overal dezelfde zien
God is ‘dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’, staat er. En dat klopt. Maar dat betekent niet dat hij zich in alle situaties hetzelfde uit of dat er geen ontwikkeling zit in hoe hij zich onthult. Het Oude Testament heet niet voor niets oud! Blijkbaar zit er een voortgang in de Bijbel, zijn er zaken die minder tellen, of die je in een ander licht moet zien.

Het bekendste voorbeeld is wellicht dat men in het Oude Testament nog niet in een leven-na-de-dood lijkt te geloven. Ook de rol van de Satan-figuur verandert: eerst is hij onderdeel van Gods ‘hofhouding’ en kan hij op audiëntie komen, later hoort hij daar duidelijk niet meer bij. Veel christenen kijken zo ook aan tegen de ‘jaloerse’ en zelfs gewelddadige God in het Oude Testament: als een verouderd beeld van God. Dit betekent niet dat de Bijbel tegenstrijdig is. Het betekent wel dat er een ontwikkeling is in hoe mensen over God denken.

Tip: vraag je bij het Bijbel lezen ook af wat deze tekst zegt over de schrijver ervan en zijn cultuur.

5. Farizeeën als bad guys wegzetten
Farizeeën zijn de klassieke slechteriken van het verhaal over Jezus. In menig Jezus-film kijken ze hautain en veel juffrouwen zetten gemene stemmetjes op als ze over hen vertellen. Toch valt het nuchter bekeken nogal mee. Er zijn Farizeeën die Jezus helpen, zegt Jezus letterlijk dat je ‘moet doen wat zij zeggen’ en blijft Paulus zich na zijn bekering nog trots ‘Farizeeër’ noemen.

Wat was er dan ‘mis’ met deze groep? Ze blijken serieuze Joden te zijn die populair waren onder het volk. Met hun leer was weinig mis – Paulus blijft er gewoon bij horen. Ze dachten dan ook niet dat je door ‘goede werken’ in de hemel kon komen. Daar waren ze helemaal niet mee bezig – daar was Luther mee bezig en dat projecteerde hij later op de Farizeeën. Wel werkte hun streven naar reinheid veroordelend naar grote groepen in de samenleving en was een deel daarin hypocriet. Daar spreekt Jezus ze stevig op aan.

Tip: besef als het over Farizeeën gaat, dat Paulus ook na zijn bekering bij die partij bleef horen.

6. Alles letterlijk lezen
De Bijbel is nooit helemaal ‘letterlijk’ gelezen. Dat kan niet eens. Als er staat dat God een ‘rots’ is, wisten we altijd al dat dit figuurlijk bedoeld was. Zo probeerden we altijd te zoeken naar de bedoeling. Als er staat dat de aarde een ‘schijf’ is, op pilaren is gebouwd of dat het regenwater in een schaal ligt, lezen we dat ook symbolisch.

Pas veel later, in de 19de eeuw, is bedacht dat dit kwaad kon. Dat kwam omdat een groep theologen álles symbolisch ging lezen. Dat was ook weer niet de bedoeling, natuurlijk. En dat is precies het punt: dat is niet de bedoeling van de auteurs. Zoals het wel hun bedoeling was om bijvoorbeeld te laten zien dat Jezus lichamelijk en historisch is opgestaan.

Tip: vraag je af hoe de auteur een uitspraak bedoeld heeft.


>> Bekijk ook tip 1 tot 3 voor Bijbelleestips.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons