Term ‘Godgeleerdheid’ is te christelijk

'God' verdwijnt uit naam studierichtingen

in Geloven

De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen past vanaf volgend academiejaar de benamingen van haar studierichtingen aan. De wijzigingen zijn onlangs goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Opvallend is dat ‘god’ uit alle benamingen verdwijnt, maar eigenlijk lag dat al in de lijn van de verwachtingen. Vijf jaar geleden werd de Faculteit Godgeleerdheid herdoopt tot 'Faculteit Theologie en Religiewetenschappen'. De KU Leuven wilde af van de beladen term ‘godgeleerdheid’, waarbij nog te vaak uitsluitend in termen van christelijk geloof werd gedacht.

De nieuwe term sloot ook beter aan bij de wereld van vandaag, waarin godsdiensten niet langer naast elkaar maar met elkaar leven, aldus de KU te Leuven. Dit zijn de nieuwe benamingen (vanaf 2015-2016):

 • Bachelor in de theologie en de religiewetenschappen
  (in plaats van Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen)
 • Master in de theologie en de religiewetenschappen
  (in plaats van Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen)
 • Master in de wereldreligies
  (in plaats van Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie)
 • Master in de gespecialiseerde studies in de theologie en de religiewetenschappen
  (in plaats van Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen)

Opvallend is wel dat ‘theologie’ en ‘godgeleerdheid’ eigenlijk perfecte synoniemen zijn. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons