Protestantse kerken zijn ook prachtig

Nieuwe website over pracht en praal in protestantse kerken

in Mediatips

Justin Kroesen, expert op het gebied van historische kerkinterieurs, en Shjanti van Dam, tv-maker, hebben de website www.protestantsecultuurschatten.nl ontwikkeld. De site is donderdag gelanceerd.

"Veel mensen hebben geen flauw vermoeden van wat er voor fraais in protestantse kerken te zien is", vertelt Justin Kroesen, universitair docent Kunstgeschiedenis van het Christendom en coördinator van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. 

"Het beeld overheerst dat het kale, saaie preekschuren zijn waar niets te beleven valt. En dat is zeer onterecht. Protestantse kerken in Nederland herbergen een schat aan cultureel erfgoed. Vooral in de noordelijke provincies bleven veel rijke kerkinterieurs bewaard. In Midwolde, vlak bij de stad Groningen, vind je het meest uitbundige en best bewaarde voorbeeld van een zogenaamde adelskerk."

Van buiten lijkt het een eenvoudige dorpskerk, opgetrokken uit baksteen in de katholieke Middeleeuwen, rond 1200. Na de Reformatie werd de kerk als het ware een privékapel voor de adel, die zijn welvaart en prestige in het interieur tot uitdrukking bracht. 

Kroesen: "Het gaat mij om de cultuur die je door middel van een kerkgebouw op het spoor kunt komen. De interieurs van oude kerken kun je zien als driedimensionale geschiedenisboeken, die niet alleen inzicht geven in de geloofswereld, maar ook in de esthetiek, de mentaliteiten, de sociale verbanden en de politieke verhoudingen in het verleden. Zo vormen ze een spiegel van de cultuur door de eeuwen heen."

Op de website kan men ook een kijkje nemen in twee andere bijzondere kerken: die van Middelstum, ook in de provincie Groningen, en de Jacobikerk in Utrecht. In drie door Shanti van Dam gemaakte films leidt Kroesen de kijker door het interieur van deze gebedshuizen en vertelt hij aan de hand daarvan hun interessante verhalen. Naast beeld zijn er ook korte teksten over de drie kerken te lezen, geïllustreerd met foto's en plattegrondjes. 

"Er zijn in Nederland wel duizend protestantse kerken met een zeer waardevol cultuurhistorisch verhaal die geschikt zijn voor deze aanpak", zegt Kroesen. "We hebben nu een pilot gemaakt van drie kerken. Maar er is nog heel veel meer dat we kunnen laten zien."

Ga naar www.protestantsecultuurschatten.nl om de website te bekijken.

Bron: RUG

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons