Nationale Synode: kerkelijke eenheid in 2018/19

"Niet meer als denominaties profileren, maar als één gemeenschap"

in Christelijk Nieuws

In een krachtige brief roept de stuurgroep van de Nationale Synode "alle Protestantse Kerken en Geloofsgemeenschappen in Nederland" op om een 'verbond' met elkaar te sluiten. Door dat verbond moeten kerken niet meer afzonderlijk maar als eenheid naar buiten optreden, elkaar aan het avondmaal toelaten en predikanten kunnen uitwisselen.

Om die 'federatieve eenheid' in 2018/19 te bereiken, doet de stuurgroep een stevig appèl op de protestantse en evangelische kerken. "Wij willen dan samen met u een mijlpaal bereiken in de vorm van een krachtig commitment en tegelijk een krachtig getuigenis."

Doop
Met het 'krachtige commitment' bedoelt de stuurgroep dat de kerken en hun leden beseffen dat andere kerken die meedoen dezelfde God dienen en dezelfde Jezus volgen. Niet elkaar 'verketteren', maar een verbond met elkaar sluiten en open staan voor elkaar. Dat kan er toe leiden dat kerken "ruimte scheppen voor elkaars voorgangers en deelname aan elkaars avondmaalsvieringen. Ook kan het betekenen dat men deze ruimte bijvoorbeeld geeft met betrekking tot de doop zonder de eigen visie op te geven."
Het 'krachtige getuigenis' is daar een logisch gevolg van: als je elkaar erkent als dienaars van dezelfde God, dan moet je ook als eenheid naar buiten treden. Dat betekent dat "wij ons niet meer als denominaties willen profileren in Nederland, maar als één veelkleurige gemeenschap van mensen die willen gaan in Jezus’ spoor (...)". 

Federatie
Als meest haalbare vorm van dit verbond tussen kerken denkt de stuurgroep aan een federatief model. Als bijlage bij de brief zit een uitgewerkte studie naar mogelijke modellen voor deze kerkelijke eenheid, waarbij gekeken is naar hoe dat in andere landen functioneert.

Nationale Synode 2016
De Nationale Synode van 2018/19 is afsluitend bedoeld, als herinnering aan de grote Nationale Synode van Dordrecht in 1618/1619. Om het dan ook daadwerkelijk succesvol te kunnen afsluiten, wordt er ook begin 2016 een Synode georganiseerd om vaart in het proces te houden.

De Nationale Synode kwam al tweemaal bij elkaar: in 2010 en 2013. In de stuurgroep zit een brede vertegenwoordiging uit de kerken: PKN, Gereformeerde kerken (vrijgemaakt), Remonstranten, Verenigde Evangelie- en Pinkstergemeenten, Christelijk-Gereformeerde kerken, Migrantenkerken, Unie van Baptisten en Vergadering van Gelovigen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons