Charlie Charlie Challenge: tips voor ouders & tieners

Wilkin van de Kamp reageert op #charliecharliechallenge

in Christelijk Nieuws

Bijna alle nieuwsmedia hebben inmiddels aandacht gegeven aan de Charlie Charlie Challenge-hype, het occulte spelletje wat onder ouders, scholen en tieners voor onrust zorgt. Hoe kun je hier het beste mee omgaan wanneer je niet vanuit angst wil reageren, maar wel gelooft in een geestelijke wereld? We vroegen Wilkin van de Kamp om een reactie en tips.

De ‘Charlie Charlie Challenge’ is geïnspireerd op het eeuwenoude spel met het Ouijabord. Niets nieuws onder de zon, het bevragen van geesten is zo oud als de mensheid. Toch roept deze nieuwe hype de nodige sensatie en vragen op. 

Niet voorkomen
Schrijver, spreker - en kenner van de bovennatuurlijke wereld - Wilkin van de Kamp, kan het rumoer wel begrijpen, beide kanten op: "Als je niet beter weet is zo'n spel hartstikke spannend en ook grappig om met elkaar te doen. Wie weet levert het je 'antwoorden' op, of iets van houvast. Je kan niet voorkomen dat jongeren op onderzoek uitgaan."

Veel christenen daarentegen zullen geneigd zijn om te waarschuwen en nadruk te leggen op de negatieve gevolgen zoals angst of depressie. Of we gaan uitleggen hoe het zit, in de geestelijke wereld. "Op zich begrijpelijk, maar daarmee bevestig je vooral het vooroordeel dat gelovigen bang en tégen zijn. Daarmee heb je nog geen goed gesprek. Er zal eerder lacherig gedaan worden. Pas als mensen problemen of ellende er van krijgen, of als kinderen niet meer kunnen slapen van angst, zal je serieus genomen worden en is er wel een opening om verder te praten."

Onderweg naar Jezus
"Tuurlijk is het beter als mensen niet meedoen aan dit spel, maar realiseer je dat je geloof bepaalt hoe je naar de Charlie Charlie-hype kijkt. Mensen die niet geloven dat er een geestelijke wereld bestaat, zullen het spelletje afdoen als fantasy en verklaren de bewegende potloden als een puur natuurlijk verschijnsel (toeval).

Dat sommige jongeren er angstig van worden is dan een psychologisch effect. Maak je hier niet druk om. Bedenk dat deze mensen uiteindelijk 'onderweg naar Jezus' zijn, want uiteindelijk is hij het enige helpende antwoord om van de narigheid die ontstaat af te komen. Wacht dus liever af totdat mensen er zelf mee komen of om hulp vragen," aldus Wilkin.

Speciaal voor ouders
Binnen je eigen gezin of kerk is het wel belangrijk om in gesprek te blijven met de tieners en jongeren. Een goede uitleg maakt hen weerbaar en geeft rust. Wat je kan bespreken?

  • ... dat het inderdaad mogelijk is om contact te hebben met geesten en doden, maar ook dat God een goede reden heeft om het af te raden: je verontreinigt jezelf er mee, staat in Leviticus 19:31. Jezelf verontreinigen betekent dat het aan je gaat kleven, in dit geval vaak in de vorm van angst of dingen horen en zien die er niet zijn.
  • ... dat God veel groter is en dat je daarom niet bang hoeft te zijn dat er iets met je zal gebeuren als je bijvoorbeeld klasgenoten het spel ziet spelen. De Goede Herder is sterker en groter. Ja, er bestaan wolven en daarom is het belangrijk om te weten dat je bij de Herder hoort en dat hij je beschermt.
  • ... dat er één hele simpele manier is om van de nare gevolgen af te komen, voor iedereen, gelovig of niet: het bij Jezus brengen. Aan God vertellen dat je jezelf verontreinigd hebt. Bidden en aan God vragen om de angst weg te nemen, werkt altijd.

Speciaal voor tieners
Stel je bent een van de weinige christelijke tieners op school of in je vriendenkring. Wat zeg je tegen vrienden die aan de Charlie Charlie Challenge meedoen en jou ook steeds uitnodigen of uitdagen?

  • Je kunt dan het beste een kort en duidelijk antwoord geven, bijvoorbeeld: "Ik vind dit geen leuk spel, daarom doe ik niet mee." Meer hoef je niet te zeggen.
  • Het is heel vervelend als er lacherig tegen je wordt gedaan. Toch kun je daar beter niet te veel op ingaan of gaan discussiëren. Houd je maar bij je korte duidelijke reactie. Je mag van je vrienden verwachten dat ze respect voor je antwoord hebben.
  • Als ze je om uitleg vragen, kun je het bijvoorbeeld zo uitleggen: "Ik geloof in God en die geeft advies om dit niet te doen, omdat je er bang en depressief van kan worden. Daar heb ik geen zin in."
  • Mensen die niet in God geloven zullen je gek aankijken als je begint over de geestelijke wereld of over de duivel. Dat hoef je ook helemaal niet te doen. Houdt het er maar bij dat jij dit 'geen leuk spel vindt'.
  • Vertel aan je ouders of in je kerk over wat je meemaakt met CCC op school of bij je vrienden. Door het er met andere christenen over te hebben, kom je ook weer op goede ideeën.
  • Je hoeft niet bang te zijn dat jou iets overkomt. Je hoort bij God en God is sterker dan alle andere geesten.

Als er vrienden naar je toe komen die bang geworden zijn, of last hebben van stemmen of dingen zien; verwijs ze door naar de vertrouwenspersoon op school, of naar hun ouders of jouw ouders. Er is één heel simpel antwoord op alle narigheid, maar iemand moet dat willen en er ook wat uitleg bij krijgen. Het antwoord is: ga er mee naar God.

Jesus Jesus Challenge
In Amerika is al een alternatief ontstaan. Eén daarvan is de oproep om te gaan voor de Jesus Jesus Challenge, met de volgende 'ja' en 'nee' woorden:

Ja! Jezus brengt vrede
Nee! Hij zal je nooit alleen laten
Ja! Hij houdt van je
Nee! Hij zal je nooit wegsturen

Hieronder vind je een overzicht van andere artikelen over de CCC-hype:

- -
Dit artikel is in samenwerking met Wilkin van de Kamp tot stand gekomen. Wilkin van de Kamp is o.a. bekend van zijn onderwijs over bevrijdingspastoraat. Kort geleden is Wilkin op bezoek geweest in het TV-programma Andries.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons