Bond tegen vloeken: Suf, achterhaald en zielig?

Documentaire over 'de strijd tegen godslastering'

in Christelijk Nieuws

Voor het eerst in haar honderdjarige bestaan is er een documentaire gemaakt over de Bond tegen vloeken. De Bond is een bijzonder Nederlands fenomeen en voert al sinds 1917 strijd tegen godslastering. Het aantal leden groeit in de twintigste eeuw tot bijna 30.000, veelal afkomstig uit orthodox gereformeerde streken.

Maar rond 2010 blijkt dat de Bond aan draagvlak verliest. Het donateurs-bestand vergrijst en uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders een negatieve associatie hebben bij de Bond. Respondenten noemen de organisatie 'suf, achterhaald, dom en zielig'. Er wordt besloten het over een andere boeg te gooien. De nieuwe directeur en persvoorlichter gaan de confrontatie aan met Nederland, vastberaden om aansluiting te vinden bij een bredere doelgroep. De boodschap van de Bond wordt verbreed naar 'respectvol taalgebruik', de nadruk ligt minder op het vloeken met God's naam.

De papegaai wordt vervangen, een nieuwe, flitsende vormgeving moet een bredere doelgroep aanspreken. Medewerkers van de Bond gaan naar scholen en naar stadscentra om het gesprek aan te gaan. Ze worden geconfronteerd met desinteresse en met spot. Zal het hen lukken om nieuwe geïnteresseerden te bereiken met hun boodschap?

Regisseur Luuk Bouwman raakte gefascineerd door de wonderlijke missie van de Bond: het tegengaan van vloeken en lelijke taal.Wat drijft mensen om zich in te zetten voor een ideaal dat in grote mate door de tijdgeest onder druk is komen te staan? Bouwman filmde het vernieuwingsproces van de Bond gedurende meer dan twee jaar. Zonder opsmuk, in 'fly on the wall' scenes toont de documentaire een organisatie die nadenkt over de zin van haar bestaan.

2Doc: Bond tegen vloeken, dinsdag 23 juni om 23.00 op NPO2.

Bekijk de documentaire

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons