Bijna helft Duitsers bidt

Evangelischen bidden vaker dan katholieken

in Geloven

Volgens een pas verschenen studie van het onderzoeksbureau Insa-Consulere voor de Evangelische Persdienst Idea bidt bijna een op twee Duitsers. 47% van de 2.149 ondervraagden zegt dat er situaties zijn waarbij zij bidden, zoals bij ziekte. Bij 43% is dat niet het geval.

(imported body)

Gelovigen van de evangelische vrije kerken (70%) bidden vaker. Gelovigen van de Evangelische Kerk (62%) bidden net iets meer dan Duitse katholieke gelovigen (60%). Ook 24% van de mensen zonder band met een kerkgemeenschap bidt in bepaalde situaties.

De studie stelt een onderscheid vast tussen de bevolking van Oost-en West-Duitsland. Terwijl in het voormalige West-Duitsland elke tweede persoon (51% nu en dan met God spreekt, is dat in het voormalige Oost-Duitsland slechts bij een op de drie (33 procent) het geval.

Bron: Kerknet

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons