Arie van der Veer: 'We zijn heel verdrietig, maar we roepen tot God'

Vandaag postte Arie een update op zijn Facebookpagina omtrent het overlijden van zijn zoon Peter. Hij overleed afgelopen maandag aan een hartstilstand.

'Vandaag weer vroeg wakker. Je gedachten staan niet stil. Je denkt na over alles. Gisteren herhaalde Annet, de vrouw van Peter, wat ze maandag ook zei toen we Peter gevonden hadden: Dit kan niet…. dit kan niet. En toch heb ik vertrouwen.'

Arie: 'Zaterdag is de begrafenis. Wat een organisatie. We gaan naar de grootste kerk in Zwolle. Want jullie zijn allemaal welkom. Daarom is er ook een live verbinding met de kerk waar Peter opgroeide: de Noorderkerk, in het centrum van de stad. Er wordt voor alles alle tijd genomen. Voor het schriftelijk condoleren. Voor de kerkdienst. Maar ook voor de gang naar het graf op Kranenburg. Iedereen is welkom.

Maar we vragen uw begrip. De kinderen hopen dat in de Fonteinkerk zeker plek is voor de jongens van voetbal en de mensen in de straat. Zij weten allemaal dat wij geloven in God. Peter heeft dat nooit onder stoelen of banken gestoken.

De mensen in de straat hebben vooral geholpen. Maandag waren zij het die - toen de kinderen alleen waren - geprobeerd hebben om Peter te reanimeren. Toen ik aankwam stonden ze allemaal verslagen voor de deur te wachten. Zij mogen in de kerk bij wijze van spreken vooraan zitten. Onze helpers en redders in nood, die moesten beseffen dat hun mogelijkheden niet toereikend waren.

Nogmaals: er is aan iedereen gedacht. We gaan samen afscheid nemen. Samen bidden. Samen zingen. Ik hoop de dienst samen te leiden met Tineke, onze dochter. De anderen zingen en spelen. We zijn heel, heel verdrietig, maar we roepen tot God. We willen vertrouwen op Zijn Naam.

Als u wilt komen: er zijn vele mensen die aanwijzingen geven en u willen helpen. Als de kerk vol is, zullen zij u helpen de weg te vinden naar de Noorderkerk. Of naar een andere plek. Daar zal een groot scherm zijn. Bij het graf wordt iedereen de weg gewezen. Mensen zullen u naar het graf brengen. Het is normaal altijd zo dat we in een stoet daarheen lopen met de familie voorop. Wij doen het nu andersom. Het gezin en de familie komen als laatsten. Dan hoeven we niet bij het graf op u te wachten. 

Volgende week zal nog moeilijker zijn. Maar tot nu toe heeft de HERE ons geholpen. Thuis gaat ook nu het leven door. Mensen komen af en aan. De kinderen spelen soms in de kamer waar Peter op de bank ligt. En wij zitten allemaal van tijd tot tijd naast hem. Vaak huilen we, soms lachen we. Mensen brengen eten en boodschappen. Er komen allerlei mensen op bezoek. Gelovige- en niet-gelovige mensen. De jongens van voetbal. Er kwamen zelfs mensen die wilden komen bidden om Peter's opstanding.

Zo heeft ieder zijn eigen gedachten en overtuigingen. Annet en haar gezin moeten en willen hun eigen weg gaan. Met God. Ook al weten we nog niet hoe die weg zal zijn. Ellen, een andere zus van Peter schreef gisteren: 'Ze zeggen dat ik het een plek moeten geven. Maar hoe kan ik een plek geven aan iets waar nog geen plek voor is.'

Arie

De dienst is zaterdag om 11:30 live mee te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op Fontein te Zwolle). 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons