Veiligheid Joden in Europa achteruit

Rapport bevestigt toename verdacht gedrag rondom Joodse instellingen

in Christelijk Nieuws

De joodse veiligheidsorganisatie Bij Leven en Welzijn meldt in een rapport een toename in antisemitische incidenten, verdachte handelingen rondom Joodse objecten en aanslagen in Europa. Hiermee is de situatie voor de Joodse gemeenschap gevaarlijker geworden. Minister Asscher reageerde geschokt.

"Zolang er een gevoel van onveiligheid is bij de joodse gemeenschap, kunnen we niet tevreden zijn," reageert minister Asscher voor Integratie voor de camera's van de NOS. Hij zegt dat hij de afgelopen jaren veel contact heeft gehad met joodse  gemeenschappen in Nederland die te maken hebben met angst.

Asscher vindt het belangrijk dat het kabinet bijdraagt aan een veilig klimaat in Nederland. Antisemitisme zou bijvoorbeeld teruggedrongen moeten worden door er les over te geven op scholen.

De belangrijkste conclusies uit het rapport van BLEW zijn:

Door een toename in antisemitische incidenten, verdachte handelingen rondom Joodse objecten en aanslagen in Europa is de situatie voor de Joodse gemeenschap gevaarlijker geworden. Echter de BLEW dreigingsindex is iets lager (gunstiger) uitgevallen vanwege de grotere inzet van de Nederlandse overheid waardoor de relatieve positie ten opzichte van de landen om ons heen is verbeterd. Het niveau blijft echter “kritiek".

BLEW
De Stichting Bij Leven en Welzijn is in 1983 opgericht. BLEW heeft als doel Joden in Nederland te beveiligen en staat onder toezicht van een Raad van Gedelegeerden, waarin de meeste organen van georganiseerd Joods Nederland zijn vertegenwoordigd. Met het mandaat van de Raad van Gedelegeerden adviseert BLEW – gevraagd en ongevraagd – Joods Nederland over alle aspecten van veiligheid.

Naast de beveiliging van synagogen, scholen, Joodse evenementen en instellingen, geeft BLEW advies over veiligheidsaspecten bij (nieuw-)bouw en geeft de organisatie voorlichting aan jongeren over veiligheid en weerbaarheid. Daarnaast is BLEW het aanspreekpunt inzake veiligheidskwesties voor de politiek, politie en andere overheidsorganen en –diensten. BLEW houdt tot slot antisemitische incidenten bij om de dreiging tegen Joden in Nederland zowel in omvang als in vorm te analyseren.

Bron: BLEW / NOS

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons