Nominaties Theoloog des Vaderlands bekend

Nacht van de Theologie | 20 juni 2015

in Mediatips

Op 1 mei zijn de namen van kandidaten voor de verkiezing van Theoloog des Vaderlands en de longlist van de Theologie Publicatieprijs bekendgemaakt.

Theoloog des Vaderlands
Nieuw in 2015 is de verkiezing van Theoloog des Vaderlands. Deze wordt gekozen voor de periode van één jaar, met als doel dat hij/zij in het komende jaar optreedt als ambassadeur van de (academische) theologie in Nederland. 

De volgende kandidaten zijn voor deze eervolle titel genomineerd:

Tom Mikkers (1969) is Algemeen secretaris van De Remonstrantse Broederschap en Remonstrants predikant. Hij weet spraakmakende kerkelijke projecten op te zetten. Doel daarbij is theologie en idealen waar de kerk voor staat, zichtbaar te maken voor een groter publiek. In 2014 startte hij de grootschalige marketingcampagne 'Geloof begint bij jou' voor de Remonstranten. Daarnaast was Mikkers mede ‘founding father’ van de Nacht van de Theologie. Ook het huidige bannerproject voor vluchtelingen #fullywelcome heeft hij bedacht. Tom Mikkers is auteur van onder andere Religiestress, Het voelt echt goed en medeauteur van Allemaal mannen.  

Jacobine Geel (1963) is theoloog en televisiepresentator van het levensbeschouwelijk televisieprogramma Schepper & Co van de NCRV. Als presentator heeft ze een lange staat van dienst: met Andries Knevel was zij wekelijks discussieleidster in het programma Debat op 1 en voorzitter van het Burgerforum Kiesstelsel. Ook presenteert zij elk jaar De Nationale Bijbeltest. In al haar werk probeert ze een brug te slaan tussen gelovigen en niet-gelovigen door taal te vinden die voor beiden herkenbaar is. Regelmatig wordt ze als theoloog gevraagd voor nationale herdenkingsbijeenkomsten, waar slachtoffers te betreuren zijn. Sinds 2013 is Jacobine Geel voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland.

Mgr. Gerard de Korte (1955) is bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Door zijn open opstelling, zijn toegankelijkheid en zijn pastorale hart is hij een geliefd kerkvader. Het zoeken naar mogelijkheden voor dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe. Hij schuwt vrijmoedige kritiek niet. Binnen de bisschoppenconferentie is hij verantwoordelijk voor het beleidsterrein Kerk en Samenleving. Daardoor is hij namens de Bisschoppenconferentie de eerste woordvoerder in zaken die te maken hebben met het seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk. Daarnaast werden de contacten met organisaties op het terrein van Ouderen en van Vrouwen aan hem toevertrouwd. Onlangs toonde hij grote compassie met het leed van de mensen in Groningen die te maken hebben met de bevingen. Gerard de Kortes lijfspreuk luidt: Confidens in Christo (In vertrouwen op Christus).

Via de website nachtvandetheologie.nl kan het publiek op hen stemmen tot 19 juni. Tijdens de Nacht van de Theologie wordt de Theoloog des Vaderlands bekendgemaakt.

Longlist publicatieprijs
De volgende zeven titels zijn door de vakjury gekozen voor de longlist Theologie Publicatieprijs:

- De lange zevende eeuw. Hoe christendom en islam de macht verdeelden | Wim Jurg | Damon, 2014
- Eerste hulp bij kloosterbezoek - Informatiekit voor kloostergangers | Jan-Willem Wits | Kok, 2014
- Geloven tegen beter weten in | Wil van den Bercken | Balans, 2014
- Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies | Manuela Kalsky | Skandalon, 2014
- Wat blijft God na de kaalslag | Werner Pieterse | Kok, 2014
- Vrijgemaakt? Dertigers over het leven in een gereformeerde zuil | Lammert Kamphuis | Kok, 2014
- Doorns Evangelie Marcus opnieuw | Alida Groeneveld e.a. | Kok, 2014

Vakjury Theologie Publicatieprijs
De vakjury voor de Publicatieprijs bestaat uit: Marcel Sarot (Universiteit van Tilburg, tevens voorzitter) Dick Schinkelshoek (ND), Gert-Jan Kleinjan (Trouw), Frank Bosman (Universiteit van Tilburg), Elsbeth Gruteke (EO) en Ruben van Zwieten (predikant). Na 1 juni komt de vakjury met een shortlist van drie titels, waar door het publiek op gestemd kan worden. Samen met de publieksstem, kiest de vakjury de winnaar, die wordt bekendgemaakt op 20 juni.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons