"Als je naar Israël gaat, ben je ook niet veilig"

Opkomend antisemitisme: nu emigreren?

in Christelijk Nieuws

Al vóór de aanslagen in Parijs en Brussel, en de oproep van premier Netanyahu, was het aantal Joden wat naar Israël emigreerde op recordhoogte. In 2014 vestigden 26.500 Joden zich in Israël, dat is 32 procent meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal Nederlands-Joodse emigranten naar Israël stijgt elk jaar. De verwachting is dat deze cijfers nog meer zullen toenemen nu antisemitisme wereldwijd toeneemt. Drie Nederlandse Joden reageren op de vraag: "Wil jij naar Israël emigreren?"

Reactie 1: "Ja, ik ga"

"Ja, ik ga. Naar mijn mening is er wereldwijd een opleving van het antisemitisme. Het patroon dat zich in 1933 in Duitsland ontvouwde wordt weer zichtbaar in Europa. Een oom van mij die in Engeland woonde voorzag de desastreuze gevolgen hiervan en reisde in 1938 zeker twee keer naar Nederland om onder anderen mijn grootmoeder en haar moeder te waarschuwen – maar tevergeefs. Het overgrote deel van mijn familie werd vermoord in de concentratiekampen.

Toch is dit niet de enige reden dat ik nu deze stap wil zetten. De andere is de ingrijpende ervaring die ik had tijdens mijn eerste bezoek aan Israël in 2013. Dit had grote invloed op mijn historisch bewustzijn en mijn identiteitsgevoel. Ik ervoer een gevoel van ergens bij te horen, zoals nooit eerder in mijn leven. Een gevoel van thuiskomen. Er ontstond een verlangen mij daar te vestigen en een toekomst op te bouwen, te midden van een volk en cultuur waarmee ik tot in mijn diepste vezels verbonden ben. Ik heb hier heel veel zin in, ondanks het feit dat ik me realiseer dat het niet gemakkelijk zal zijn. "

Reactie 2: "Toch niet"

"Als jood ben je eigenlijk verplicht om in Israël te wonen. Je hoort bij dat land. Het is het land van onze voorvaderen. We zijn alleen niet zo geneigd dit te doen omdat we het als joden in Nederland niet zo slecht hebben. We voelen ons redelijk veilig. Dat komt ook door onze assimilatie.

De laatste tijd hebben 2000 Franse joden zich in Engeland gevestigd maar ook daar is het niet zonder gevaar; daar is ook antisemitisme. In Londen en Birmingham kun je niet met een keppel over straat; anders wordt je aangevallen. Alleen in Israël heb je geen last van antisemitisme. Toch ga ik niet nu daarnaar toe.

Ik ben op hoge leeftijd. Van jongeren kan ik het wel begrijpen. Ik wacht op de vervulling van Jesaja 11:10-12. Daar staat dat God zelf de verdrevenen van Israël zal verzamelen van de vier hoeken van de aarde. Niet een zal achterblijven."

Reactie 3: "Nee, ik ga niet"

"Persoonlijk denk ik dat je er niet voor kunt vluchten, de haat tegen het volk van God is iets wat door de eeuwen speelt. Het is de strijd tussen de Here en satan. En als je naar Israël gaat ben je daar ook niet veilig. Lees Zacharia 14 maar, daar wordt het beschreven.

Als troost lees dan ook Jeremia 31 vanaf vers 35. De enige en veilige schuilplaats en ik kan het aanbevelen: Zoek de Heer, de Vader van Jezus Christus. Zijn bescherming heb ik van nabij ervaren tijdens een scheepsbrand op de Noordzee toen het vuur op wonderlijke wijze werd gedoofd nadat wij gebeden hadden."

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking met Hadderech, de Nederlandse Vereniging van Jesjoea Hammasjiach Belijdende Joden. De redactie van het maandblad heeft haar leden de vraag voorgelegd: 'Zou je in deze tijden naar Israël willen emigreren?'. Namen blijven om privacyredenen ongenoemd.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons