Verzoening door het kruis

Sterven voor iemand anders?

in Christelijk Nieuws

In het evangelie nemen de kruisiging en het sterven van Jezus Christus, de Zoon van God, een centrale plaats in. Waarom is deze gebeurtenis 2000 jaar later nog zo belangrijk? Waarom moest Jezus eigenlijk sterven? Had dit niet anders gekund? En is het überhaupt mogelijk dat iemand anders in mijn plaats sterft?

Nadat Jezus een tijd met zijn volgelingen opgetrokken was, begon het hun te dagen, dat Jezus niet zomaar een wijs mens was, maar de Zoon van God. Hij vertelt hun dat Hij moest sterven:

'Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt' (Matteüs 16 vers 21). Zijn gevangenneming en dood kwamen voor hem niet als verrassing.

Gods liefde voor het goede
Goed en kwaad brengen totaal verschillende dingen voort. Het kwade brengt teleurstelling, wanhoop, ongeluk, verdriet, pijn, scheiding, de dood. Het goede brengt hoop, blijdschap, vrijheid, vrede, leven. Iemand die werkelijk goed is en verlangt naar vrede en naar leven, zal zich des te meer verzetten tegen het kwade, dat het goede dwarsboomt, mensen tegen elkaar opzet en uiteindelijk dood in plaats van leven voortbrengt.
God goed is en verafschuwt het kwaad dat in de wereld verspreid werd en ingang heeft gevonden in mensen en structuren.

Op leven en dood
Ieder mens is 'besmet' met het kwaad dat zich verzet tegen het goede, ook tegen God. De Bijbel noemt dat zonde. Daardoor wordt Gods plan om de mensen in vrede met God en met elkaar te laten leven gedwarsboomd. God verafschuwt het kwaad en de zonde omdat hij weet hoeveel het kwaad kapotmaakt. Zonde leidt namelijk onherroepelijk tot de dood (Romeinen 6 vers 23). God wil dat er leven is en kan het niet aanzien dat zijn mooie schepping verwoest wordt. God kan daarom niet anders dan woedend zijn over de zonde. Waren de mensen maar boos en niet onverschillig over onrecht en het kwade!

Sterven voor een ander?
In deel 7 van de Harry-Potter-reeks, ‘De Relieken van de dood’, komt Harry er langzamerhand achter dat er maar één manier is om Jeweetwel (de verpersoonlijking van het kwade) te verslaan en dat is door zijn eigen leven op te geven. Harry ontdekt dat zijn bereidheid om z’n eigen leven op te geven andere mensen kan redden. De moraal is duidelijk: liefde voor anderen die sterker is dan liefde voor jezelf kan zelfs de dood overwinnen.
Ook in de Narnia-verhalen van C.S. Lewis wordt verhalend beschreven dat voor het overwinnen van de dood zelfopoffering is vereist. Door zijn eigen leven te geven brak Aslan de kracht van de Witte Heks. "Door de diepere magie van iemand die de doodstraf voor een ander op zich neemt", zegt Aslan, "treedt de dood op zijn schreden terug".
Dichter bij huis is het voorbeeld van talloze soldaten uit de hele wereld, die hun leven gegeven hebben om de bevolking van Europa te bevrijden en het kwaad van de nazi's teniet te doen.

In mijn plaats
Toen Jezus stierf, verklaarde hij zich één met de gehele mensheid. Hij onderging het lot waaraan de mensheid sinds de zondeval is overgeleverd: de dood. Maar de dood had geen vat op hem en door zijn opstanding kon Hij de mensheid terugvoeren tot het leven. Hij stierf voor allen om aan allen het leven te schenken. Daarom betekent het geloof in Jezus voor ons verzoening met God, het herstel van de relatie met de Schepper.

Hij had het niet hoeven doen
Jezus zei: 'Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden' (Johannes 15:!3). Hij had het niet hoeven doen, maar hij deed het wel, omdat hij zo ontzettend veel van mensen houdt. Zoveel dat hij bereid was alles weg te geven, zelfs zijn eigen leven.

 

Wilfred F. van Rijn, Baptistengemeente Kaleb Teylingen, EO-Nazorg

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons