Sombere toekomst christendom Frankrijk

Tekort predikanten en grote mate ontkerkelijking

in Christelijk Nieuws

Het Franse weekblad La Vie schetst deze week een pessimistisch portret van de toekomst van het christendom in Frankrijk. Het platteland ontkerkelijkt, er is een dramatisch tekort aan priesterkandidaten en het aantal katholieken daalt tegen 2045 met bijna een kwart.

(imported body)

De gemiddelde leeftijd van de doorsneekatholiek bedraagt 54 jaar in 2045. Als de huidige demografische evolutie zich doorzet, daalt het aantal gedoopte Franse katholieken van 44,1 miljoen tot 35,2 miljoen in 2045. Terwijl de Franse bevolking de komende dertig jaar van 64,2 miljoen tot 70,7 miljoen inwoners stijgt, daalt het aantal katholieken van 69% tot minder dan de helft.

Bron: Kerknet

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons