Leden Protestantse Kerk klaar voor vernieuwing

in Christelijk Nieuws

De enquête ‘Kerk op weg naar 2025’ is door meer dan 18.000 mensen ingevuld. Het onderzoek gaf mensen de mogelijkheid om mee te denken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke knelpunten ziet u in de huidige inrichting van de kerk en waar ziet u kansen en oplossingen? Dit onderzoek werd gedaan in het kader van het project ‘Kerk op weg naar 2025’.

Het omzien naar elkaar (pastoraat) is volgens de overgrote meerderheid van de respondenten (90%) de belangrijkste kerntaak van kerkzijn. Een goede tweede plaats krijgen de kerkdiensten. Volgens 87% behoren kerkdiensten tot de kern van kerkzijn. Tegelijkertijd zijn het de kerkdiensten waar  de meeste behoefte aan veranderingen bestaat.

Ongeveer de helft van de mensen die behoefte heeft aan verandering ziet dat in een vernieuwde invulling van de kerkdiensten. Tegelijkertijd is dit ook het onderwerp waarvan de meeste invullers van de enquête denken dat dit gevoelig ligt binnen hun kerkgemeenschap. Zo’n 39% verwacht dat vernieuwing in de opzet van de kerkdienst gevoelig ligt. Het gaat dan met name om de vraag welk liedboek of welke bijbelvertaling gehanteerd moet worden.

Een vernieuwde vorm van de kerkdienst zou voor 37% van de mensen die nooit of bijna nooit meer naar de kerk gaan een reden zijn om vaker een kerkdienst te bezoeken.

Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode (landelijk bestuur): “We kunnen rustig stellen dat de leden van de Protestantse Kerk in Nederland over het algemeen vernieuwingsgezind zijn. En blijkbaar liggen er kansen op het gebied van de invulling van kerkdiensten. Interessant om hier goed over na te denken met elkaar.”

Ruim 75% van de respondenten is langer dan 10 jaar betrokken bij de huidige kerk of gemeente. Verder geeft slechts 18% aan dat 'anderen het evangelie vertellen' hoort tot de kern van kerk-zijn. 

Van de predikanten geeft bijna 40% aan dat het wenselijk is om naast belijdenis en doop ook alternatieve vormen van betrokkenheid aan te bieden, zoals bijvoorbeeld gastlid of vriend. 

Bron: PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons