Jezus stierf voor onze zonden. Waarom eigenlijk?

Openbaar college 'Verzoening door voldoening'

Mensen kunnen elkaar toch ook vergeven zonder genoegdoening te eisen? God kan dat volgens de Bijbel soms ook, maar waarom dan toch Goede Vrijdag? En wat betekent Gods verzoening in Christus voor kapotte menselijke relaties en de verzoening waar ‘de wereld’ continu naar zoekt?

Hoog tijd om – met Goede Vrijdag en Pasen voor de deur – te proberen een aantal zaken weer helder te krijgen, en daarbij moeilijke vragen niet uit de weg te gaan. Op 1 april organiseerde AKZ+ een gratis openbaar college over ‘verzoening door voldoening’.  

Voors en tegens
Drs. Reinier Sonneveld noemt in dit college tien bezwaren die vroeger en tegenwoordig tegen de leer van verzoening door voldoening worden ingebracht. Dr. Hans Burger laat zien dat het element van straf moet worden ingebed in het grotere verhaal van God met zijn schepping. Drs. Cees-Jan Smits zal betogen dat deze leer alleen toekomst heeft als die samengaat met een diep besef van de menselijke onwil om zich te bekeren. Hij zoekt een richting die recht doet aan de voors en tegens van ‘verzoening door voldoening’. De sprekers gaan vervolgens met elkaar en het publiek in gesprek.

Stevige kost
Het openbare college betekent een avondje stevige theologische kost over een belangwekkend en actueel onderwerp. Geïnteresseerden waren 1 april welkom in hogeschool Viaa, Grasdorpstraat 2 te Zwolle (dicht bij station) maar konden ook live meekijken via deze site. AKZ+ gelooft dat theologische bezinning richting kan geven aan geloven en leven vandaag en organiseert wekelijks (online) publiekscolleges over Bijbel, geloof, kerk en theologie.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons