Felle kritiek akkoord illegalenopvang

Kerk in Actie en CU: 'Een dwaze non-oplossing waar niemand beter van wordt'

in Christelijk Nieuws

De VVD en PvdA hebben na negen dagen onderhandelen een kabinetscrisis afgewend met een zwaarbevochten akkoord over de opvang van illegalen. Een akkoord dat stuit op felle kritiek. De reacties van Kerk in Actie, ChristenUnie en het CDA op een rijtje.

Een dwaze non-oplossing
Vluchtelingenspecialist Guusje Werkman van Kerk in Actie: ,"Het akkoord getuigt van weinig wijsheid. Er waren negen dagen nodig voor een dwaze non-oplossing waar niemand beter van wordt. Dit doet geen recht aan de uitspraken van de Raad van Europa en die van het Comité van Ministers, die beide duidelijk maken dat Nederland internationale verdragen schendt. Dit is geen humane oplossing voor ongedocumenteerden, die hiermee in de kou blijven staan. PvdA en VVD, doe dat deze mensen niet aan."

Reactie oppositie
De oppositieleiders in de Tweede Kamer waren massaal negatief over het illegalenakkoord. Een krankzinnig Haags compromis, dat niet gaat werken, zei Alexander Pechtold (D66). Joël Voordewind (ChristenUnie): "Dit is geen oplossing voor de schrijnende problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar een oplossing voor een coalitieprobleem. De coalitie ontkent de kern van het probleem: namelijk het ontbreken van een sluitend asielbeleid, waardoor sommige uitgeprocedeerde asielzoekers simpelweg niet kunnen vertrekken door de weigering van ambassades of vanwege het oorlogsgeweld in het land van herkomst. Het is wachten op nieuwe groepen mensen die over de straat zwerven of in de illegaliteit duiken.''

CDA-leider Sybrand Buma constateerde dat VVD en PvdA het voortbestaan van de coalitie voorop hebben gesteld, "maar de problemen blijven levensgroot op het bordje van de gemeenten liggen''. 

'Bed, bad en brood' 
Het akkoord houdt in dat er opvang blijft voor uitgeprocedeerde asielzoekers in vijf grote steden en in de terugkeerlocatie Ter Apel. Die steden zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De andere gemeenten in Nederland die opvang bieden, moeten die gaan sluiten, als tenminste de Raad van State daar niet anders over oordeelt in een rechtszaak in mei. Gemeenten die desondanks doorgaan met het bieden van onderdak en eten ('bed, bad en brood'), krijgen minder geld van het Rijk.

Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons