"Er was een bijbel in huis gevonden, dus er was geen hoop meer"

Getuigenis | Christen zijn in Noord-Korea

in Mediatips

In 'EO Door de Week' een reportage over Joseph, een christen die gevlucht is uit Noord-Korea. Zijn moeder had Gods liefde ervaren en deelde daarvan onvermoeibaar uit aan anderen, ook aan families van veiligheidsagenten. "Ze drong er sterk op aan dat ik zou vluchten, maar zelf bleef ze."

Moeder
Aan verslaggever Richard Groenenboom vertelt Joseph hoe zijn moeder het niet kon laten om - ondanks alle gevaren - te evangeliseren onder haar dorpsgenoten. "Ze was op een bijzondere manier christen geworden, vertelt hij, "toen ze in China op zoek ging naar medicijnen voor mijn vader, die huidkanker had. In Noord-Korea konden we daar niet aan komen. Een ontmoeting met christenen veranderde haar leven voorgoed. Ze ervoer zo sterk de liefde van God - ook door concrete hulp die deze Chinezen ons boden in de vorm van rijs, geld en Bijbels - dat ze er niet meer over kon zwijgen."
Joseph: "Destijds moesten veel Noord-Koreanen het vaak 3 dagen lang zonder eten doen. Doordat mijn moeder buurtbewoners voedsel gaf en liefde, waren ze erg ontvankelijk voor het christelijk geloof. Buren vertelden tegen anderen dat mijn moeder ze kon helpen. Zodoende kwamen velen naar haar toe als ze het moeilijk hadden. Mijn moeder vertelde aan hen dat ze door moeilijke tijden is heengegaan, maar dat Jezus haar hielp. Ze vertelde ook hoe Jezus hen kon helpen."

Illegale praktijken
Vijf keer per jaar reisde Josephs moeder naar China om voedsel en bijbels te smokkelen. Steeds vaker ging het gerucht de ronde dat ze bezig was met illegale praktijken. Ze wordt op een gegeven moment gearresteerd. "Tijdens de politieverhoren werd ze zwaar mishandeld. Ze sloegen haar. In de gevangenis wordt je niet als mens gezien. Je bent een beest. Je hebt ook geen naam, maar een nummer. De hele dag moest ze in een vaste bepaalde houding zitten. Ze mocht niet bewegen, zelfs haar ogen niet. Anders werd je weer geslagen.’’
Na drie maanden wordt Josephs moeder weer vrij gelaten. Ze is er dan slecht aan toe vanwege alle mishandelingen. Toch kan ze het niet laten om door te gaan met evangeliseren. Als ze weer wat is opgeknapt gaat ze opnieuw haar buren bezoeken, spreekt  over het geloof en deelt bijbels uit. En opnieuw wordt ze opgepakt en belandt voor een paar maanden in de gevangenis. 

Laatste telefoongesprek
Joseph, die naar Zuid-Korea is gevlucht, kan er nu - 29 jaar oud - moeilijk over praten. Af en toe valt hij stil, als alle herinneringen weer boven komen. Hij vertrok op aandringen van zijn moeder, omdat hij zelf ook gevaar liep. "M’n moeder had een telefoon van iemand geleend en heeft mij toen gebeld. In dat gesprek zei ze dat ze me graag bij haar wilde hebben, maar ze realiseerde zich ook dat dit niet mogelijk was. Ik zei tegen m’n moeder dat ze ook naar Zuid-Korea moest komen, zoals vele anderen dat ook doen. Ze zei dat ze die stap niet kon maken. Ik weet niet waarom. Misschien vanwege de familie of vanwege de reactie van andere mensen in Noord-Korea. Mijn moeder riep me er toe op om  vurig te blijven bidden, zoals ik dat ook deed toen ze in de gevangenis zat. Ook zei ze: ,,Blijf op God vertrouwen, wat er ook gebeurt.’’

Herinnering
Het zijn deze woorden die Joseph blijvend in herinnering probeert te houden. Kort na het telefoongesprek met de veiligheidagent, krijgt Joseph te horen dat zijn moeder publiekelijk is geexecuteerd door een vuurpeleton, samen met nog een aantal andere christenen. Het is voor hem te emotioneel om daar over te spreken. Vragen over hoe hij dat bericht te horen kreeg, beantwoordt hij niet. Wel vertelt hij dat hij graag in het spoor van zijn moeder wil verder leven. Joseph leidt nu een vrij eenzaam bestaan in Zuid-Korea. Hij heeft geen officiele baan, maar krijgt wel wat geld van een hulpverleningorganisatie die zich inzet Noord-Koreaanse vluchtelingen. 

Joseph: "Ik wil graag in de God blijven geloven, waar mijn moeder in geloofde. Ik wil door God worden gebruikt om andere landgenoten uit Noord-Korea te redden. Op het moment dat ik nu met je praat, sterven er christenen in Noord-Koreaanse gevangenkampen. Ik wil een instrument zijn in Gods handen. Dat is ook hetgene wat Hij van me vraagt."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons