Ambtsgebed niet afgeschaft in Ede

in Christelijk Nieuws

Het ambtsgebed in Ede wordt niet afgeschaft. De gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem besloten om het ambtsgebed in het vervolg voorafgaand aan de raadsvergadering uit te spreken. Pas daarna begint de officiële vergadering. Raadsleden kunnen dus kiezen of ze wel of niet willen bidden.

Deze - voor zover bekend - unieke oplossing voor het conflict over het ambtsgebed verzonnen PvdA, ChristenUnie, CDA en GemeenteBelangen. Na een korte schorsing bleken alle 39 raadsleden daar achter te staan. ,,Een gebed hoort niet in de raad, maar het is ook niet respectvol om gelovigen te dwingen hun geloof thuis te laten'', verwoordde D66 het algemene gevoel.

In Nederland openen nog 61 van de 393 gemeenten de raadsvergadering met het ambtsgebed. Ede was één van de grootste gemeenten die deze opening in ere hield. De VVD in Ede kwam in maart met het voorstel om het ambtsgebed af te schaffen, omdat het niet meer van deze tijd zou zijn.

Ede telt negentien christelijke en twintig niet-confessionele raadsleden. Omdat er bij de vorige vergadering een niet-kerkelijk raadslid ontbrak, staakten de stemmen. Voor de vergadering van donderdag kwam een niet gelovig raadslid speciaal terug van vakantie zodat er niet weer een patstelling zou ontstaan. De christelijke partijen waren opgetogen over de ,,Edese variant.'' ,,Wij zijn blij met het respect voor onze gevoelens'', aldus de SGP.

Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons