Vrijwilligers kerkelijk jeugdwerk: 'Wij zijn trots!'

Onderzoek naar jeugdwerk gedaan door JOP

in Christelijk Nieuws

Eind 2014 ondervroeg de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk vrijwilligers en professionals in het kerkelijk jeugdwerk onder andere naar hun rol in het jeugdwerk en hun waardering hiervoor. De uitkomsten geven JOP inzicht in kenmerken, voorkeuren en werkwijzen van de doelgroep en helpt om deze zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Een aantal interessante feiten die naar voren kwamen waren onder andere dat 'de vrijwilliger' in de meeste gevallen vrouw is. Ook is zij in de meeste gevallen getrouwd en moeder. Zij is leiding van een catechesegroep of club waar jongeren tussen de  13 en 17 jaar actief zijn. Deze vrijwilliger is trots op haar jeugdwerk en voelt zich gesteund door andere jeugdleiding, jeugdouderlingen en predikant. 

Jeugdouderling
Jeugdouderlingen uit de JOP-achterban zijn in de meeste gevallen ook vrouw, gehuwd en parttime werkend in de gezondheidszorg en sociale dienstverlening. In het jeugdwerk is zijn voornamelijk betrokken bij pastoraal jeugdwerk en catechese/onderwijs. Ze voelt zich gewaardeerd in haar werk en ze doet haar werk met plezier.

Predikant
De predikanten die de enquête invulden zijn in de meeste gevallen man, getrouwd en met kinderen in de leeftijd van 18-25 jaar. Hij leest  Trouw en is actief gebruiker op Facebook. De predikant is voornamelijk bezig met vieren, ontmoeten en is ook betrokken bij catechese/onderwijs en pastoraal jeugdwerk. Ook hij doet jeugdwerk met plezier. 

Op de website van JOP is het al mogelijk om te zoeken op de verschillende rollen in het jeugdwerk. Op basis van dit onderzoek gaat JOP ook de materialen en dienstverlening meer toespitsen op de verschillende rollen in het jeugdwerk. 

Bron: PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons