Symposium kerk en ex-gedetineerden

Hoe hoog is de drempel naar de kerk voor een ex-gedetineerde?

in Christelijk Nieuws

Tijdens het symposium 'Een kerk te ver? Staat onze deur wel open?' wordt nagedacht over het verbeteren van de band tussen kerk en ex-gedetineerden. Het symposium vindt plaats op 17 maart in de Oosterkerk in Haarlem.

Ex-gedetineerden vinden het niet altijd even makkelijk om terug te keren in de samenleving en zich aan te sluiten bij een kerkelijke gemeente. Dit is geconstateerd door de organisaties die het symposium hebben georganiseerd, te weten: Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat, Kerken met Stip, Exodus Nederland en To Reach It.

Tijdens het symposium vertelt Stefan van der Heijden van To Reach It, een stichting die mensen met een detentieverleden begeleidt, over zijn ervaringen. Daarnaast is er een forum met ds. Jan de Haan (Kerk van de Nazarener in Haarlem) en Barbel Goedeking (straatpastor in Rotterdam). Het symposium start om 20:00 uur.

Bron: hetgoedeleven.com

Beeld: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons