Rigoureuze reorganisatie bij PKN

“Kerk is er omdat daar het evangelie van de levende Heer klinkt”

in Christelijk Nieuws

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil de kerkstructuur drastisch reorganiseren. Dat staat in het rapport ‘Kerk naar 2025’ die eind volgende maand besproken wordt bij de generale synode, de landelijke vergadering met afgevaardigden uit lokale kerken.

Scriba Arjan Plaisier noemt het rapport met nadruk een plan en geen definitief voorstel. Maar dát er iets moet veranderen, zoveel is duidelijk: “'De organisatie kraakt al lang aan alle kanten. Dat signaal kun je niet voor je uit blijven schuiven. De kerk moet slanker en doelgerichter”, licht hij toe aan het Nederlands Dagblad. “Een beetje aanpassen, werkt niet. We moeten de moed hebben substantiële keuzes te maken.”

In het plan staat onder andere dat bepaalde traditionele gemeenten door leegloop gedwongen zullen zijn om verder te gaan als huisgemeenten. Ook stelt de PKN voor om dominees voortaan een vaste ambtstermijn te geven. Nu blijft een dominee nog in een kerkgemeente voor onbepaalde tijd. Pas als hij of zij een ‘beroep’ van een andere kerkgemeente aanneemt, verandert de dominee van plaats. Een vaste termijn zou goed van pas komen bij ‘vastgelopen relaties tussen predikanten en de gemeente. Bovendien kunnen gemeenten zo flexibeler met hun kas omgaan en ervoor kiezen na vertrek van een dominee geen nieuwe te zoeken.

Terug naar de kern
Ook bestuurlijk wil de PKN de huidige structuur op de schop nemen. Zo noemt het rapport de optie om te stoppen met de classis, een regionaal overlegorgaan dat een paar keer per jaar vergadert over kwesties die de lokale kerk overstijgen. Kerken zullen meer informeel overleggen en “een capabele predikant met bisschoppelijke gaven” moet verantwoordelijkheid krijgen over de gebieden. Zo iemand mag bij conflicten beslissingen nemen.

Plaisier hoopt dat door de vernieuwde opzet minder menskracht nodig is voor vergaderen en dat de kerk terug gaat naar de basis. “De kerk is er omdat daar het evangelie van de levende Heer klinkt. En de kerk is een gemeenschap van broeders en zusters. Dat weten we, maar dreigen we steeds weer kwijt te raken. We moeten ballast laten vallen en weer terug naar de kern.”

Urgentie
Plaisier heeft het plan al besproken met meerdere vertegenwoordigers uit de kerk. Daaruit bleek een breed besef van urgentie. De synode bespreekt eind april ook een online enquête die door bijna 17.000 kerkmensen is ingevuld.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons