Nieuwe website 'Geloof in het gezin' online

Initiatief van stuurgroep CGK

in Geloven

De tijdelijke website is één van de eerste zichtbare resultaten van het werk van de twee projectleiders opvoedingsondersteuning binnen de CGK. In november 2014 heeft de stuurgroep opvoedingsondersteuning Margreet van den Berg en Eline Quist aangesteld als projectleiders om in twee jaar tijd dit project vorm te geven.

Op de website Geloof in het gezin moet het in de toekomst goed toeven zijn voor ouders met opvoedvragen. De website verzamelt een breed scala aan materiaal over thema’s als bijbel lezen, bidden, zingen, gezinsmomenten rond de Bijbel, grenzen stellen, seksualiteit, homoseksualiteit en nog veel meer. Zoals er op de website wordt gecommuniceerd : 'Praktische tips, bezinning en informatie die helpen de Weg te wijzen'.

Op de fris ogende website staan inmiddels een aantal artikelen online. Zoals: 'Zingen bindt het gezin samen' of 'Begeleiding rond dood of ziekte' met interessante tips en handreikingen.

In de boekenhoek kan men straks grasduinen tussen de opvoedboeken met reviews van lezers om een goed beeld te kunnen krijgen van de bruikbaarheid van het boek. Op dit moment wordt onderzocht of het ook mogelijk is om de schat aan opvoedkundige artikelen die te vinden is in Digibron via  www.geloofinhetgezin.nl  te ontsluiten.

Men kan op de website ook deelnemen aan een enquete. Zowel voor ouders als voor kerkenraden staan er enquêtes online. Hierover schrijft men: "De Christelijke Gereformeerde Kerken gaan de komende jaren in opdracht van de synode concreet aan de slag rondom het thema opvoeden. Het doel is om  samen als CGK ondersteuning te bieden aan de plaatselijke gemeenten om invulling te kunnen geven aan de verantwoordelijke opdracht die wij hebben in de opvoeding van onze kinderen.
Het gaat om het verlangen dat kinderen en jongeren Christus leren kennen en in Hem eeuwig leven ontvangen. Het gaat om het verlangen dat ouders en kinderen leven tot Gods eer.
Door middel van deze enquête willen we allereerst peilen welke behoeftes, wensen en verlangens er zijn om met dit onderwerp binnen de gemeente bezig te zijn."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons