Leanne Paynes gedachtegoed leeft voort

“Gods genezende genade doorgeven”

in Christelijk Nieuws

Leanne Payne, auteur van zeven boeken over pastorale zorg en zeer actief in de wereld van innerlijke genezing, overleed op Aswoensdag, 18 februari 2015. Ze is 82 jaar geworden.

Paynes eerste boek over ‘innerlijke genezing’ verscheen eind jaren zeventig. Kort daarna, in 1981, richtte Payne Pastoral Care Ministries op, in Nederland actief onder de naam Stichting Toerusting Pastorale Zorg. De stichting is opgericht om predikanten, priesters, geïnteresseerde professionele werkers en leken in seminars en conferenties te leren hoe zij Gods genezende genade aan anderen konden doorgeven. Samen met haar team verzorgde ze jarenlang vijfdaagse conferenties in de Verenigde Staten en Europa. Haar doel was om mensen te helpen die lijden onder seksuele gebrokenheid, gebrek aan zelfaanvaarding, verslavingen en diepgewortelde emotionele wonden. De stichting wilde mensen in kerken trainen in bediening van genezend gebed. Wegens gezondheidsredenen stopte ze dit conferentiewerk in 2008. Volgens de door haar opgerichte organisatie heeft Payne honderdduidenzen christenen geholpen op de weg naar ‘innerlijke genezing’.

Stichting Toerusting Pastorale Zorg zegt over Payne: “Leanne herinnerde ons er altijd aan om de woorden van de apostel Paulus ‘Christus in u, de hoop der heerlijkheid’ in gedachten te houden en de werkelijkheid van deze waarheid te praktiseren. Het doel van Leanne was niet alleen te spreken tot het hart, maar om ons - moderne mensen - het gezond verstand terug te geven. En ook om de woorden en het bijbelse wereldbeeld van de hedendaagse cultuur te kunnen begrijpen en evalueren.”

Payne overleed in haar woonplaats Wheaton, waar ze werd behandeld voor de ziekte van Parkinson. Leanne behaalde aan Wheaton College een graad in de Engelse literatuur en later twee titels in theologie en pedagogiek. Tevens heeft ze daar gedoceerd in het programma voor christelijke spiritualiteit. De herdenkingsdienst zal in maart in Wheaten worden gehouden.

 

Bron: STPZ/ChristianityToday/ND

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons