Kerkgangers ergeren zich aan orgelspel

'Elke organist is gelukkig anders'

in Christelijk Nieuws

Een groot aantal kerkgangers geniet van het spel van de organist tijdens de eredienst. Er is echter ook een aanzienlijk deel dat zegt zich te ergeren aan wat de man of vrouw op de orgelbank doet.

Dat blijkt uit de reacties op de poll die afgelopen weekend op rd.nl stond. Naar aanleiding van de enquête die deze krant hield onder kerkorganisten in reformatorische kring, was de stelling: ”De kerkorganisten in mijn gemeente geven meer ergernis dan vreugde”. Ruim 1100 mensen gaven hun mening. Ruim 70 procent is het oneens met de stelling, maar drie op de tien respondenten zijn het eens met de uitspraak.

Wat vinden de organisten er zelf eigenlijk van?

Marco den Toom, organist: "Net zoals het heerlijk is wanneer een energieke prediker het werk van Jezus vanuit het hart bepreekt is het ook heerlijk als de organist de gemeentezang op een inspirerende wijze begeleidt. In dit onderzoekje ging het over de organist, maar voor een combo geldt natuurlijk precies hetzelfde: muzikanten kunnen de dienst maken en breken.
De oorzaak van ergernis ligt meestal niet aan de inzet van de organist, de meesten zetten hun beste beentje voor. Ikzelf ben al een paar jaar geen vaste kerkorganist meer. Maar in die tijd dat ik dat wel was heb ik vooral geleerd dat beknoptheid en energiek spel van levensbelang is! Als je dan ook nog eens aansluiting bij het gesproken Woord weet te vinden dan is er eigenlijk geen ruimte voor ergernis…"

Musicus Martin Zonnenberg: "Mensen storen zich niet aan goede, dienstbare organisten die meepreken en een aanvulling zijn op het gesproken woord". 
Hij sluit af met een leestip: "Het boek "Organist in de praktijk" is leuk leesvoer. Elke organist is (gelukkig) anders!"

Bron: RD.nl / EO Geloven

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons