Jezus-glossy extreem positief ontvangen

De makers reageren op de kritiek uit christelijke kring

Zes weken geleden lanceerden Reinier Sonneveld en andere initiatiefnemers de glossy Jezus!, met uitroepteken. Die dag was Jezus volop in het nieuws. Alle Nederlandse kranten schreven erover en diezelfde avond deden de makers uitvoerig hun verhaal bij Humberto Tan in RTL Late Night. In christelijke kring klonk hier en daar kritiek. Nu het stof gedaald is, leggen we de belangrijkste reacties aan Reinier Sonneveld voor.

Voordat we je de kritiekpunt voorleggen, eerst maar: had je kritiek uit christelijke kring verwacht?
"Jazeker, maar al met al viel het me enorm mee. De meeste kritiek stond onder een Facebook-post van de EO. Daar is ongeveer één-derde negatief. Maar dit was het eerste bericht over de glossy, in de vroege ochtend nog vóór de lancering, voordat iemand het blad had gelezen dus. Je merkt dat later op die dag de stemming omslaat: mensen hebben het blad inmiddels gekocht, horen wat over de intenties, en worden enthousiast.

Als je nu op Twitter zoekt op #jezusglossy is meer dan 95% van de tweets positief. Dat is een extreem goede score, zeker bij zo'n gevoelig project als dit. Zelfs het Reformatorisch Dagblad was in haar reacties sympathiek. Het meeste commentaar krijgen we nog op iets wat slechts de vormgeving betrof: op enkele pagina's is de foto niet helemaal zichtbaar door de middenvouw – nou, als mensen over details gaan vallen, weet je dat iets goed hebt aangepakt!"

Een Jezus die je op straat tegenkomt

#1 “Je mag Jezus helemaal niet afbeelden.”
"Zo'n beetje elke christen, ook de reformatorische, heeft een kinderbijbel, bekijkt de katholieke schilderijen en ziet straks weer The Passion. Ik ken in het christendom geen verbod om Jezus af te beelden. In elk geval doet de overgrote meerderheid het zonder problemen. Er staat wel in het Oude Testament dat je Gód niet mag afbeelden, maar vergeet dan niet door te lezen: 'om die te aanbidden', staat erna. Ik denk niet dat mensen de figuur op deze glossy gaan aanbidden."

#2 “Die cover klopt toch niet? Jezus staat erop als een blanke man met stijl haar – hij was toch Joods?”
"Anderen vonden dat haar bovendien te lang en het gezicht te vrouwelijk. Ik moest er wel om lachen, eerlijk gezegd. Want iedereen had wel wat. Besef dat élke foto of afbeelding kritiek had opgeroepen. Als we een Afrikaanse man hadden gefotografeerd, was er daarop commentaar gekomen. Als het een macho of iemand met kort haar was geweest, evenzeer. Er zit altijd een afstand tussen de afbeelding die je maakt en hoe hij er echt uit zag – waar we feitelijk heel weinig vanaf weten en waar iedereen dus zijn eigen ideeën over heeft. Er is daarom altijd een groep die je verbeelding raar of lastig vindt. Je zult nooit iedereen tevreden stellen.

Laat ik uitleggen wat onze bedoeling was. We wilden een cover waarbij iedereen in een halve seconde snapt wat het is. Het is nu eenmaal een glossy en je moet in de overvolle schappen supersnel duidelijk maken wat je wil. We wilden bovendien een ‘Jezus-type’ die je tegenwoordig overal op straat tegenkomt. Dat vonden we goed bij Jezus passen; hij begaf zich vaak op straat onder de gewone mensen. Als je verder bladert in het blad, zul je merken dat je ons best doen om het cliché te ontkrachten, ook over zijn uiterlijk."

Kom uit je kerktoren en ga in gesprek

#3 “Jezus heeft genoeg aan de Bijbel, zo’n glossy voegt er niets aan toe”
"Dat vind ik niet zo consequent. Niemand heeft alleen de oorspronkelijke Bijbel. Die Bijbel moet ook vertaald worden, uitgelegd, er wordt over geschreven, gepreekt. En vooral gepraat! Ik zie deze glossy als gesprek. Je kunt niet zomaar de Bijbel droppen bij iemand die nooit iets van God gehoord heeft. Besef hoe weinig gewone Nederlanders nog afweten van Jezus. Deze glossy is een poging niet in de kerktoren te blijven zitten."

#4 “Waar is het ontzag en de eerbied voor God gebleven?!”
"Er was vroeger ook kritiek op het orgel in de kerk, omdat dat veel te frivool zou zijn; het orgel kwam uit de kroeg. De Matteüs Passion heeft het zwaar te verduren gehad omdat die veel te ‘werelds’ zou zijn. Ik zou dus niet te snel roepen dat iets ‘oneerbiedig’ is. Dat zegt vaak vooral iets over waar je aan gewend bent, je eigen smaak, je subcultuur. En vooral, ik zou werkelijk niet weten waarom Jezus niet bij een glossy past. Jezus zelf ging met alle mensen om, hij vermeed niet bepaalde types omdat die te ‘zondig’ waren. Hij ging in gesprek met iedereen. Paulus zegt ergens dat hij de Joden een Jood is geworden, de zwakken een zwakke, voor iedereen wel íets is geworden. De glossy is de taal van een groep mensen en binnen die taal willen we in gesprek gaan over Jezus. We moeten Jezus niet opsluiten in de kerk of op plekken die wij ‘heilig’ vinden. Heel de wereld is van God."

Welk doel hadden jullie met deze glossy? En is die gehaald?
"We wilden dat er weer op een positieve manier over Jezus werd gepraat. Dat is dubbel en dwars gelukt. Alle Nederlandse kranten hebben erover geschreven, we zaten in een van de topprogramma’s van RTL. Prime time op zo’n grote zender, twintig minuten over Jezus praten, is dat ooit vertoond? Ik sprak Humberto Tan naderhand en hij vond het uniek. Dit gebeurt nooit, zei hij, en hij was er ontzettend blij mee. Ik denk dat we zo een brug slaan. Dat was onze diepste motivatie. Daarom hebben we ook diverse niet-gelovigen gevraagd mee te werken. Je hebt alleen een echt gesprek, als je niet slechts zelf aan het woord bent, maar goed luistert naar de input van anders-denkenden." 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons