BLOG | Hoe bidden als je vader niet oké was?

'Het Onze Vader is niet noodzakelijk'

‘Hoe kun je het Onze Vader bidden, als je een vertekend beeld van vaders hebt?’ Deze vraag van een lezer van EO/Geloven legden we voor aan Reinier Sonneveld.

Een belangrijke vraag, want veel mensen hebben inderdaad geen gezonde relatie met hun ouders. Hun moeder was een bangig type, hun vader afwezig, ze werden geslagen, misschien wel mishandeld of misbruikt. Er kan zo ontzettend veel misgaan in die superintieme band tussen ouders en kinderen!

Dát die band zo superintiem is, is juist de reden dat in de Bijbel God regelmatig een vader wordt genoemd en mensen zijn kinderen. Maar als je eigen ouders niet al te florissant waren, komen telkens de nare herinneringen boven als je het woord ‘vader’ hoort. Dat kan flink aan je geloof knagen.

Ik zal je vraag praktisch beantwoorden. We leven in een gebroken wereld en daar moeten we soms compromissen vinden die tenminste een beetje werken.

Zoek een kerk waar minder over God als Vader wordt gesproken

Dat is, naar mijn inschatting, zelfs in de meeste kerken zo. In veel geloofsgemeenschappen wordt God meestal gewoon ‘God’ genoemd of soms nog wat abstracter, als Naam, Eeuwige of Jahwe.

Bid het Onze Vader niet meer of gedeeltelijk

Ik snap dat je als gelovige graag het Onze Vader wil bidden, maar het is niet noodzakelijk en als het meer kwaad dan goed doet, dan wellicht maar een tijdje niet. Misschien later weer wel, als je het woord ‘vader’ met wat minder negatieve emoties kunt gebruiken.

Bid ‘Onze Moeder’

Dat voelt misschien zweverig voor je, maar er zijn diverse ‘vrouwelijke’ beelden voor God in de Bijbel (Genesis 1:27, Deuteronomium 32:11-12, 18, Psalm 123:2-3, Psalm 131:2, Jesaja 42:14, Jesaja 49:15, Jesaja 66:13, Jeremia 44:25, Hosea 11:3-4, Hosea 13:8, Matteüs 23:37, Lucas 15:8-10). De traditie heeft dan ook altijd gezegd dat God geen man is, maar dat hij in zekere zin lijkt op een man (maar dus ook op een vrouw).

Tussen deze vrouwelijke beelden zijn heel verrassende: God wordt vergeleken met een kip, een berin, een barende moeder en een zogende moeder. Maar in de cultuur dat de Bijbel geschreven werd, leek God het meest op een man. Ik denk vooral omdat mannen toen voornamelijk de leiding gaven. We kennen bijvoorbeeld alleen mannelijke koningen uit die tijd. En omdat God de opperste leiding heeft, ligt het voor de hand hem met een man te vergelijken.

De kwestie is alleen dat God in individuele gevallen juist helemaal niet op een man lijkt. Je hebt dan zo’n vervelend beeld bij een vader – dat is God zeker niet. Dan lijkt hij veel meer op je beeld van een moeder. Ik denk dat je vrij bent om daarom ‘Onze Moeder’ te bidden.

Lees ook: Waarom was Jezus geen vrouw?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons