Bidden met Psalm 23

Noord-Korea voert al 13 jaar de ranglijst christenvervolging aan

in Geloven

De Psalmen zijn uit het leven gegrepen. Naast het feit dat het aangrijpende en inspirerende liederen zijn, stimuleren zij ons ook om te bidden. Psalm 23 geeft ons 7 manieren om te bidden voor onze Noord-Koreaanse broeders en zusters.

1. Dank God voor wie Hij is. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Dank dat Hij als een herder zorgt voor de gevangen christenen. In welke moeilijke omstandigheden zij ook verkeren, God blijft op dezelfde manier zorgen.

2. Bid dat God de christenen in de gevangeniskampen zal laten rusten in frisse groene weiden en zal voeren naar vredige wateren. Deze metafoor staat voor elke plek waar God de zielen van deze mensen kan herstellen. 

3. Bid dat God de christenen Hem waardig zal maken. Hij heeft een groter doel. Bid dat de gevangen christenen dit doel zullen blijven herkennen. Bid dat ze steeds weer nieuwe kracht krijgen om hieraan trouw te blijven. Dat is hun grootste verlangen. Ze willen geleid worden op de paden van gerechtigheid voor de eer van Gods naam.

4. Bid dat de christenen in de kampen niet bang zijn wanneer hun wegen door een donker dal gaan. Daar is het gehuil, de marteling, de verhongering, de plotselinge mishandelingen, de verkrachtingen van vrouwen, en de voortdurende kans op executie. Bid dat zij deze gevaren niet vrezen. Bid dat de vrede van God met hen is in al deze situaties.

5. Bid dat God hen zal troosten. Hij is in staat om dat te doen. Sinds het begin der tijden troost God mensen, in het bijzonder gevangenen. Als wij Hem dat vragen, zal Hij dat ook vandaag doen.

6. Bid dat de Heer de gevangenen aan Zijn tafel zal uitnodigen, voor het oog van de vijanden. In dit leven of in het eeuwige leven. Bid dat de vijanden zich zullen bekeren wanneer ze Gods belofte van geluk en genade aan de christenen zien. Bid dat zij ook dit geluk en deze genade zullen najagen.

7. Dank de Heer dat wij tot in lengte van dagen in Zijn huis mogen verkeren.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons