Aartsbisdom Utrecht reageert op misverstanden

Toekomstvisie kardinaal Eijk verduidelijkt

in Christelijk Nieuws

Aartsbisdom Utrecht heeft op zijn website een artikel ‘Tien misverstanden over kerksluiting in het aartsbisdom Utrecht’ gepubliceerd. Het is een reactie van het bisdom op alle commotie die is ontstaan rond de toekomstvisie van kardinaal Wim Eijk. Het Aartsbisdom Utrecht ontzenuwt in het artikel de 10 grootste misverstanden over kerksluiting.

Kerken in 2028
Allereerst ontkracht het aartsbisdom dat Kardinaal Eijk beslist welke kerkgebouwen er dicht gaan. Dit beslissen de parochiebesturen namelijk. Hier gaat een hele procedure aan vooraf, als waarborg voor zorgvuldigheid, meldt het aartsbisdom. Ook het idee dat het aantal kerken dat nog open is in 2028, is gebaseerd op het aantal priesters dat er dan is, blijkt onjuist. Het aartsbisdom zegt hierover: “In 2028 zullen er hoogst waarschijnlijk gelukkig beduidend meer dan 20 priesters actief zijn in het aartsbisdom.” Over het aantal kerken dat er in 2028 nog open is, reageert het aartsbisdom dat dit nog onduidelijk is: “Er zullen waarschijnlijk nog zo’n 20 parochies open zijn, maar over het precieze aantal kerkgebouwen is nog niets te zeggen.”

Kerkgebouwen
Ook heeft het aartsbisdom een aantal reacties ontvangen over de kerkgebouwen dat onjuist blijkt te zijn. Het idee dat een eenmaal gesloten kerkgebouw ervoor zorgt dat het kerkelijk leven in de desbetreffende geloofsgemeenschap stopt en er geen vieringen meer mogelijk zijn blijkt incorrect. Op locaties waar het kerkgebouw aan de eredienst is onttrokken, kan uiteraard nog wel gezamenlijk gebeden worden. De opbrengsten van verkochte kerkgebouwen heeft het aartsbisdom niet nodig. Wanneer een gesloten kerkgebouw verkocht kan worden, zijn de inkomsten primair besteed voor de parochie, aldus het aartsbisdom.

Bezield Verband Utrecht
Of priesters het bisdom moeten doorreizen om in zoveel mogelijk kerken de Eucharistie te vieren blijkt nog maar de vraag. Het Verband verzet zich tegen kerksluitingen en wil dat kerken open blijven, bijvoorbeeld door gemeenschappen het gebouw zelf te laten kopen en beheren. Hoe welkom (reizende) priesters volgens Bezield Verband Utrecht zijn in Utrechtse kerkgebouwen is de vraag. Voorzitter Ad de Groot noemde in een radio-interview op 18 februari 2015 de Eucharistieviering “een voorstelling. Ik zit ergens naar te kijken waar ik geen deel aan heb.”

Bron: Aartsbisdom Utrecht / Foto: Flickr

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons