4 lessen van Jezus voor betekenisvolle relaties

"Hij ontmoette mensen en kreeg ze lief"

in Geloven

Ieder mens heeft behoefte aan betekenisvolle relaties. Zonder zijn we eenzaam, hoeveel mensen we ook tegenkomen. We hebben niet behoefte aan veel mensen, maar eerder aan een aantal personen die voor ons van betekenis zijn en voor wie wij van betekenis zijn. Dan heeft ook voor ons gevoel ons leven zin en doel.

Maar wanneer is een relatie betekenisvol? Daarover zou je heel veel kunnen zeggen, maar ik zou willen kijken naar Jezus en de relaties die hij met mensen onderhield. Van Hem kun je zeggen, dat Hij betekenisvolle relaties had: Hij was van betekenis voor andere mensen, maar zij blijken ook voor Hem van betekenis te zijn! Je ziet wel, dat contacten betekenisvol kunnen zijn, zonder dat ze allemaal even diepgaand zijn. Zo hebben we allemaal relaties in verschillende gradaties nodig. We zullen een aantal van de mensen die Jezus ontmoette de revue laten passeren om de kenmerken van een betekenisvolle relatie in zicht te krijgen.

1. Kennissen
Er staan verhalen in de Bijbel over personen die Jezus maar één keer ontmoet hebben. Je kunt niet direct zeggen dat ze tot de vriendenkring van Jezus behoorden, maar de manier waarop Jezus met hen omging had daar zomaar toe kunnen leiden:
a. Nikodémus was een Joodse Schriftgeleerde, die groot respect voor Jezus had en het zelfs tegenover de andere Joodse geleerden voor Jezus opnam. Hij was ook degene die Jezus begroef.
b. Een rijke jongeman wilde van Jezus weten, wat hij moest doen om het eeuwige leven te krijgen. Jezus heeft hem maar even ontmoet, maar Hij kreeg de jongeman lief.
c. Een overspelige vrouw zou gestenigd worden, als Jezus niet tussen haar en haar beschuldigers in stond.

In deze drie verhalen valt op, dat Jezus ze helemaal vrij laat in het maken van keuzes, maar ze niet veroordeelt of dreigt. Hij eist niet dat ze het met Hem eens zijn, noch laat Hij zijn mening van de ander afhangen. Hij respecteert hun mening en de keuzes die ze maken en blijft ze liefhebben. Respect, onvoorwaardelijke trouw zijn de kernwoorden die betekenis geven aan deze ontmoetingen.

2. Familie
Hij vergeleek zijn volgelingen met familie: "mijn moeder en mijn broeders" (Lucas 8:21), "mijn broeders en zusters" (Johannes 20:17)! In de Joodse cultuur van die dagen gold, net als in de moderne mediterrane cultuur, dat je op familie kunt rekenen. Familie staat je bij als je zorgen hebt en is bereid om, als het enigszins mogelijk is, financiële schulden te vereffenen. Jezus wilde op die manier met zijn volgelingen omgaan, met als kernwoorden: hulpvaardig, betrouwbaar, standvastig.

3. Vrienden
In de evangeliën staan verhalen over Jezus en zijn leerlingen, die iets laten zien van nog een ander aspect van het 'van betekenis voor elkaar zijn'. Hij noemt hen bijvoorbeeld: vrienden (Johannes 15:15). Vrienden kruisen niet eenmalig je pad, je bent ook niet door een bloedband aan ze gebonden. Er is sprake van een (wederzijdse) keuze.
Als Jezus zijn leerlingen vrienden noemt, geeft hij daarmee aan, dat er een band van vertrouwelijkheid is: bij vrienden kun je jezelf zijn. Je kunt met hen over alles spreken zonder je geremd te voelen. Je kunt over dingen zwijgen, zonder je schuldig te voelen. In dit soort relaties zijn de kernwoorden: integer, open, eerlijk, vriendschap.

4. Geliefden
De meest tot de verbeelding sprekende relatie van Jezus waarover de Bijbel spreekt, is die tussen Jezus en de kerk. Die wordt vergeleken als die tussen twee geliefden. En kijk hoe ze van betekenis is voor Jezus, want niet voor niets spreekt Hij vol trots over de kerk met Zijn Vader. Hij heeft haar lief en ze ontvangt Zijn liefde. Omgekeerd is Jezus ook van betekenis voor de kerk – en daarmee voor iedere christen. De kernwoorden in deze relatie zijn: liefhebben, koesteren, zorg dragen, toewijding (Efeziërs 5:25 en 29).

Wil je werken aan betekenisvolle relaties? Zoek naar wegen om de verschillende kernwoorden tot uitgangspunt in je contact met anderen te maken. Bij sommigen zul je bij punt 1 blijven steken, maar bij anderen zul je kunnen doorgroeien ....

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons