Wakes voor vluchtelingen bij Justitieel Complex Schiphol

'Geen mens is illegaal'

in Christelijk Nieuws

Naast de ingang van de Schipholtunnel staat een gevangenis die eind 2012 in gebruik is genomen om zo'n 800 mensen die niet in Nederland mogen (ver)blijven op te kunnen sluiten. Dit gaat dan om mensen die niet over de juiste papieren beschikken.

(imported body)

Gelukkig staat het peperdure gebouw nu grotendeels leeg. Maar er zitten toch nog enkele tientallen mensen als asielzoeker en onder de artikelen 6 en 59 van de vreemdelingenwet gevangen. Het opsluiten van deze mensen, die niets misdaan hebben, roept grote vragen op.

Op Aswoensdag, 18 februari, begint om 14.00 uur een serie wakes bij het Justitieel Complex Schiphol. Het past om juist in de lijdenstijd voor Pasen stil te staan bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt. Ook als een teken van solidariteit aan de grensgevangenen. 

Op Schipholwakes.nl staat: "Klaagzang en klacht over u, gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt."
  - Lied van Amos, Huub Oosterhuis (geïnspireerd op Amos 5:21-24)

De wakes op de zondagmiddag worden verzorgd door verschillende geloofsgemeenschappen, die elk vanuit hun eigen gedachtegoed de wake vormgeven.

Bron: PKA

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons