Waar staat de Protestantse Kerk nog voor?

Arjan Plaisier (PKN) reageert op commotie

in Christelijk Nieuws

De Protestantse Kerk was vorige week in het nieuws. Aanleiding was de Nijkerkse predikant Edward van der Kaaij die beweerde dat Jezus niet heeft bestaan. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, reageert openlijk over hoe de PKN hiermee omgaat.

'Je kon het op vele plaatsen lezen: Wat gaat de Protestantse Kerk hier aan doen? Hoe kan het dat een dominee van een kerk vraagtekens zet achter het bestaan van God. Of van Jezus? Is de belijdenis van de Protestantse Kerk een wassen neus?

De wind waaide ook uit een andere hoek: In de Protestantse kerk is toch ruimte voor iedereen? De idee van een dominee uit zijn ambt zetten is dan wel niet hetzelfde als de brandstapel, maar het komt er aardig bij in de buurt.

Helderheid is nodig. Voor mij begint die door te beseffen dat de kerk er is, omdat het evangelie er is. Kijk maar hoe het begint. Een apostel spreekt met een vurige tong over Jezus, die is gekruisigd en is opgestaan. De wind blaast, het vuur brandt. En als de wind gaat liggen en het vuur niet langer zichtbaar is, is er iets gebeurd. De kerk is ontstaan. Een gemeenschap van mensen die verbonden zijn 'in Jezus' naam'. Niet vreemd dat de kerk later 'lichaam van Christus' is gaan heten. Haal het evangelie van Jezus Christus weg en er is geen kerk meer. Ga een ander verhaal vertellen en je houdt geen kerk meer over. De Protestantse Kerk staat of valt met het evangelie. Dat is het eerste. 

In de tweede plaats: er zijn vele vertolkers van het evangelie. God zelf is het geheim van het geloof en God is een 'overstromende bron van goedheid'. Daar heb je duizend tongen voor nodig. En omdat we elk maar één tong hebben, hebben we veel vertolkers nodig om er iets van te begrijpen. Gods overvloed geeft ruimte. Ik zeg het nadrukkelijk zo. De ruimte in de kerk is er niet omdat wij zo ruimdenkend zijn. Dat zijn we vaak helemaal niet. Het goede nieuws is dat God ruimte geeft. Maar die is er dan ook. En daarom mogen die duizend tongen spreken. 

Het derde: soms zijn er tongen die toch echt iets anders zeggen dan hoe er in de kerk de eeuwen door is gesproken. Je herkent er het evangelie van Gods liefde niet meer in, en Jezus lijkt eruit weggestreept. Wat dan? Dan denk ik aan hoe Paulus dat deed. Hij schreef een brief aan een gemeente waar mensen beweerden dat er geen opstanding uit de doden is. Paulus ging daar scherp tegenin. Hij zei: 'Als je dat beweert dan is het geloof zinloos. Hou dan maar op met verkondigen'. Hij zei niet: 'Gooi de mensen die dat beweren de kerk uit'.

Waarom hij dat niet deed? Misschien omdat je dan kan blijven gooien. Het eind is zoek. Wat hij deed was een brief schrijven met een prachtige uitleg over de opstanding. Gelukkig, want zo kunnen wij die ook nog lezen. Achteraf kun je zelfs zeggen: misschien moet het wel zo zijn dat er soms geluiden klinken die echt problematisch zijn. Juist zo word je weer gedwongen om bij de kern te komen, bij de levende Heer, die juist dan weer opvlamt. Het mooie is dat dit steeds weer gebeurt. Het evangelie is niet kapot te krijgen. Het drijft steeds weer boven en wint hoofden en harten. Ook in onze Protestantse Kerk.'

Bron: PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons