Pijnlijke beslissingen en een miljoen tekort voor Groot Nieuws Radio

Enorme gedrevenheid om het station in de lucht te houden

in Mediatips

Bij Groot Nieuws Radio verdwijnen 4 arbeidsplaatsen. Er is geen ruimte meer voor freelancers. Daarnaast heeft het christelijke radiostation op korte termijn € 600.000 nodig om te kunnen overleven. Dit maakte bestuurslid Ron de Rover bekend in het programma Café Grande van Groot Nieuws Radio.

(imported body)

Om helemaal schuldenvrij te zijn heeft Groot Nieuws Radio 1 tot 1,4 miljoen euro nodig.
 Ron de Rover legt uit waar het verschil tussen de 1 en 1,4 miljoen in zit: "Veel grote schuldeisers hebben een aanzienlijk deel van het bedrag kwijtgescholden. In totaal is er 1,2 miljoen kwijtgescholden! Ook de Belastingdienst is een grote crediteur waar we mee in gesprek zijn over kwijtschelding van een deel van de schuld. Als ze hier mee akkoord gaan, komen we op die 1 miljoen euro uit."

Oorzaak

Op de website van Groot Nieuws Radio schrijft men: "De reddingsactie in 2008 is weliswaar gelukt, maar daaruit zijn wel stevige leningen voortgekomen, die tot de dag van vandaag op onze schouders drukken. Verder is een onduidelijkheid in het omgaan met BTW-regels door het bestuur aan de belastinginspecteur voorgelegd, die na lang wikken en wegen in ons nadeel heeft beslist.

Als laatste is gebleken dat investeringen in de kwaliteit en naamsbekendheid van Groot Nieuws Radio minder groei in inkomsten heeft gegenereerd dan verwacht.  
De Rover: "Toen we als bestuur hiermee geconfronteerd werden hebben we achter de schermen hard gewerkt om tot een oplossing te komen. De uitkomst hiervan hebben we nu gepresenteerd".Gezonde begroting

Voor het lopende jaar is een sluitende begroting gemaakt, wat betekent dat er pijnlijke keuzes worden gemaakt. De Rover: "Er worden ongeveer 4 arbeidsplaatsen geschrapt en ook voor freelancers is momenteel geen ruimte. Er worden daardoor minder gepresenteerde programma's uitgezonden. Het magazine Thuis vervalt, en er wordt geen geld meer gestoken in risicovolle wervingsacties."

Op de handhaving van de begroting wordt strak toegezien in samenwerking met de accountant. Er wordt in een hogere frequentie verantwoording afgelegd en gecontroleerd op tijdigheid, juistheid en volledigheid van de informatie.Toekomst


In de week van 9 tot en met 13 maart wordt een actieweek gehouden waarin via verschillende acties het benodigde bedrag moet binnenkomen. Er worden zaken geveild, een sms-actie gehouden en nog veel meer, waarover later meer. Het personeel, wat opnieuw een onzekere periode moet ondergaan, is geslagen, maar toont een enorme gedrevenheid om het station in de lucht te houden. 

Koninkrijk

Het verlangen van bestuur en medewerkers van Groot Nieuws Radio is dat dit station mag blijven bestaan en zo mag bijdragen aan Gods Koninkrijk. De Rover: "Het is fantastisch om te zien wat Groot Nieuws Radio in de afgelopen jaren al heeft betekent voor veel mensen, die daarin zegen ontvingen. Toch willen we ook zo in de zaak staan, dat als Gods plannen anders zijn, of als zelfs blijkt dat Groot Nieuws Radio de komst van het Koninkrijk in de weg staat, we er per direct afstand van moeten doen. Een antwoord op die vraag heb ik echter niet en dus doen we er alles aan om door te kunnen."

Luisteraars die niet op de actieweek willen wachten kunnen nu al terecht op de speciale webpagina www.grootnieuwsradio.nl/helpmee

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons