Lutherse jongeren vasten voor klimaat

Snoeptrommel dicht voor gevolgen extreme weersomstandigheden

in Geloven

Vanaf Aswoensdag (18 februari) tot Pasen vasten jongeren uit Luthers Amsterdam voor het klimaat. Ze roepen anderen op om in te haken.

De actie is onderdeel van de wereldwijde actie Fast for the Climate, waar jongeren en volwassenen uit 90 landen aan mee doen. Het gaat hierbij zowel om leden van kerken als ook mensen met andere levensbeschouwingen zoals o.a. joden, moslims en boeddhisten. De deelnemers onderstrepen met Fast for the Climate hun zorg om de aarde en toekomstige generaties en hun solidariteit met volken die onbarmhartig getroffen worden door extreme weersomstandigheden.

Invulling vastentijd
De lutherse jongeren in Amsterdam gaan zich nu focussen op de 40-dagentijd, voor christenen traditioneel een tijd van vasten. Het vasten kan op eigen wijze ingevuld worden. De een kiest er voor om doordeweeks geen vlees te eten, een ander onthoudt zich een dag per week van social media of gaat minder tv kijken en weer een ander laat de koek- en snoeptrommel dicht.

De uit te sparen tijd wordt gewijd aan meditatie en lezen over klimaatproblemen. Uit te sparen geld wordt bestemd voor een project waar in de Protestantse Kerk in Nederland tijdens de 40-dagentijd voor gecollecteerd wordt: rampenpreventie in Madagaskar. 

Vervolg
Na de 40-dagentijd gaat de actie verder op elke eerste maandag van de maand. De actie loopt door tot de volgende VN-klimaattop in Parijs in december 2015, waar ook weer lutherse jongeren aanwezig zullen zijn. Fast for the Climate wil regeringsleiders aanvuren om tijdens deze top belangrijke stappen te maken. De lutherse diaconie van Amsterdam ondersteunt Fast for the Climate en schrijft een brief aan minister-president Rutte en minister Melanie Schultz (infrastructuur en milieu).

Wie mee wil doen kan terecht op www.facebook.com/FastfortheclimateNL.

Bron: PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons