‘Leven met rust en aandacht’: Geest

“Maak gebruik van je innerlijke zintuigen”

in Geloven

Je leven kan tot rust komen als je afstemt op Gods aanwezigheid in het hier en nu. Om hierin te groeien heb je oefening nodig. Als je Gods woord overpeinst en erover mediteert, zal dat je gedachten sturen.

Drie dagelijkse momenten
Hoe pak je dat nu praktisch aan? Een hulpmiddel is om je op drie dagelijkse momenten aan Gods Woord over te geven. Juist voordat je gaat slapen kun je ervoor zorgen dat Gods Woord het laatste is wat je verstand bezig houdt. En wanneer je wakker wordt, laat dan Gods Woord het eerste zijn wat je gedachten vult.

We hebben tenslotte allemaal een specifiek moment op de dag nodig waarin je je in Gods Woord begeeft, zodat dit de hele dag door tot je spreekt.

Ignatiaanse meditatie
Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen in de vorm van een ignatiaanse meditatie. Bij deze meditatiemethode probeer je het Bijbelverhaal zo reëel mogelijk voor te stellen. Hierbij maak je gebruik van je innerlijke zintuigen. Dat wil zeggen: je probeert het verhaal zo reëel mogelijk voor te stellen door op te roepen wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en smaakt.

De ignatiaanse meditatie kent drie fasen:
-       Je leest het verhaal
-       Je maakt je bewust van de verbeelding
-       Je rondt af (met bijvoorbeeld een stilte)

Nieuwsgierig geworden? Bij deze meditatiemethode heb je vaak een begeleider die het tekstgedeelte voorleest en je meeneemt in het proces van verbeelding. Probeer eens een ignatiaanse meditatie met onderstaande video.

22 En Hij zei tegen Zijn discipelen: 2 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven: over wat u eten zult, of over uw lichaam: waarmee u zich kleden zult. 23 Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. 24 Let op de raven: zij zaaien niet en maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer en geen schuur, en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? 25 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? 26 Als u dan ook het minste niet kunt, waarom ben u over de andere dingen bezorgd? 27 Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. 28 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel temeer u, kleingelovigen! 29 En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. 30 Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. 31 Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 32 Wees niet bevreesd, klein kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. (Lucas 12: 22-32)

Lenie Westerlaken, therapeut bij InContact, stelde voor EO.nl/geloven een drietal oefeningen samen om met meer rust en aandacht te leven. Dit artikel is onderdeel van een artikelenreeks waarin oefeningen voor geest, lichaam en ziel centraal staan. Bekijk ook:

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons