‘Gelovige leeftijdsgenoten zijn de beste missionarissen’

Uitkomst debat over toekomst Kerk: meer samenwerking nodig

in Christelijk Nieuws

Lef, creativiteit en samenwerking, dat is wat de Kerk meer nodig heeft volgens bisschop Gerard de Korte en PKN-scriba Arjan Plaisier. In een debat over de toekomst van de kerk, georganiseerd door het ND, zochten beide mannen naar antwoorden bij alle onzekerheid die er is over de toekomst. “Voortsudderen kan niet”, zegt Plaisier. “De bezem moet er doorheen.”

Arjan Plaisier begint zijn betoog met toelichting van wat de Kerk volgens hem zou moeten zijn. “Een Kerk is nodig als een plaats waar het evangelie klinkt”, beweert hij. “De Kerk is niet ons project, het is het werk van God zelf. Eerst is er het evangelie, daaruit ontstaat een kerk.”

Snakken naar een gemeente

Plaisier neemt sociale ontwikkelingen waar en ziet hierin een verband met de rol en de toekomst van de Kerk. “We leven in een tijd van doorgeschoten individualisme. Mensen snakken naar een gemeente. Naar een plek waar ze door niemand worden afgerekend.” Wat moet er volgens Plaisier anders? “Kerken moeten toegankelijker worden. We zijn nu wel erg een commissie van vergaderingen. Daar moet de bezem doorheen. In de hoop dat er vrijheid en speelruimte voor de Heilige Geest tevoorschijn kan komen.”

Jaren van de waarheid

Volgens Gerard de Korte is de urgentie hoog. “In Katholieke kringen zien we een hele snelle ontzuiling en een sterke individualisering van het geloof. Steeds minder mensen willen zich nog bij een parochie of gemeente aansluiten. Er heerst veel religieuze onzekerheid. De komende jaren zie ik echt als de jaren van de waarheid.”

Terug naar de oorsprong

“We moeten waar nodig een knip durven maken tussen een kerkgebouw en een geloofsgemeenschap”, stelt De Korte. Plaisier valt hem hierin bij. “De Kerk is niet begonnen met een gebouw, maar met een gemeenschap. Kijk maar naar Handelingen, dat is het begin. Als we nu aan het eind van een ontwikkeling staan is het niet zo vreemd om weer terug te gaan naar hoe het begonnen is. Ook dominee hoeft niet essentieel te zijn als we naar nieuwe vormen gaan zoeken.”

Samenwerken

Die nieuwe vormen kunnen volgens beide heren gevonden worden in nieuwe samenwerkingen, ook tussen katholiek en protestants. De Korte: “Vroeger begonnen we altijd met het aanwijzen van verschillen, nu kijken we naar wat ons samenbrengt. En dat is de persoon van Jezus Christus.”

De beste missionarissen

Ook op missionair gebied valt nog winst te behalen. Hoe kunnen nieuwe generaties enthousiast gemaakt worden? “Ik denk dat gelovige leeftijdgenoten de beste missionarissen zijn”, zegt De Korte. “Zeker bij de jeugd. We organiseren jongerendagen waar ze elkaar ontmoeten, en waar jongeren elkaar het geloof kunnen laten zien. Maar jongeren kunnen ook iets van het geloof aan hun ongelovige vrienden laten zien. Dat is veel mooier dan als iemand als ik het zou doen.” 

Beeld: Kah-Wai Lin

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons