EA: Constructie om giften zendelingen te behouden

"'John & Mary in Thailand’ is te persoonlijk”

in Christelijk Nieuws

Giften voor het levensonderhoud van zendelingen zijn sinds 2014 niet meer aftrekbaar voor de belasting, maar de Evangelische Alliantie (EA) lijkt een constructie te hebben bedacht om die regeling te omzeilen.

Het komt er volgens een recente uitspraak van de belastingkamer op neer dat een gever zijn via een zogenoemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) organisatie, zoals een zendingsgenootschap, een overgemaakte gift ten behoeve van een specifieke person niet langer mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Zo’n gift wordt door de belastingdienst namelijk gezien als geen algemeen nut dienende gift. Als meer dan 10% van de inkomsten van een organisatie uit dergelijke giften bestaat, is de kans heel groot dat de organisatie haar ANBI status verliest.

Maar de EA-EZA denkt dat de ANBI behouden kan blijven door de bestemmingsgift met het 'persoonlijke karakter' anders te omschrijven. Men geeft dan bijvoorbeeld niet meer aan 'John & Mary in Thailand' maar aan ‘Bijbelvertaalwerk voor Thaise bevolking’. Als het echtpaar echter verhuist, vervalt die giftenstroom, want die kunnen zij niet gewoon meenemen naar de volgende bediening.

Kortom: er zitten voor zendingsgenootschappen nogal wat haken en ogen aan de bedachte constructie. Ook wat administratie-, communicatie- en rapportageverplichting betreft. EA-EZA onderzoekt nu hoe dat allemaal moet worden opgezet en welke rol de koepel daar zelf in kan spelen.

Bron: Uitdaging.nl / Foto: Flickr

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons