De PKN reageert: enquete helpt zoeken naar wijsheid

“Waar gaat het eigenlijk echt om wanneer we vragen naar de inhoud en beleving?”

in Christelijk Nieuws

Sinds een week zijn diegenen die zich betrokken weten bij een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland uitgenodigd om hun licht te laten schijnen over hun verwachtingen voor de toekomst van hun kerk. Ruim tienduizend betrokkenen hebben dit inmiddels gedaan en er is goede hoop dat in de komende weken nog eens enige duizenden dit zullen doen.

Zoals te verwachten viel, was er de nodige aandacht in de media voor dit initiatief. "Protestantse Kerk proeft de eigen nieren", zo schreef de NRC met veel gevoel voor protestants taalgebruik. Ook Trouw stond er bol van. Er is brede waardering en hartverwarmende betrokkenheid, en er is ook enige argwaan: "De kerk is geen V&D." Verschillende experts staken hun licht niet onder de korenmaat en maakten duidelijk wat er schort aan de benadering: het zal geen representatief beeld opleveren van 'de PKN‘er'. Gelukkig maar – want dat is ook niet wat met dit zoeken naar wijsheid beoogd wordt, aldus de PKN.

Waar de PKN naar zoekt is: waar gaat het eigenlijk écht om wanneer er gevraagd wordt naar de inhoud en beleving van gelovend leven in de gemeente? Welke dingen zitten dan het dichtst bij het hart? En wat is dan nodeloze ballast? Is dat voor de ene gemeente anders dan voor de andere? Is dat voor een jongere anders dan voor een oudere? Is er een groot gemeenschappelijk beleven over wat dicht bij het hart zit? En een groot gemeenschappelijk inzicht over wat nodeloze ballast is? En hoe helpen deze inzichten bij het voeren van het gesprek hierover – in de gemeente en in de synode? En daarbij telt iedereen. Dát is waar het in de Protestantse Kerk om draait: iedereen doet ertoe, iedere stem telt. Want door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.

Bron: PKN

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons